Hoe een back-up te maken met Amanda Community

Dit artikel illustreert hoe u back-upsets maakt en configureert, back-upconfiguraties verifieert en back-ups uitvoert.

Link naar gids.