checksum voor bestand komt niet overeen

Dit artikel is voor Zmanda Recovery Manager voor MySQL (ZRM)

Foutbericht

Checksum voor bestand komt niet overeen.

Foutbeschrijving

Het probleem treedt op wanneer de back-up beschadigd is.

Oplossing

Maak een nieuwe back-up. Vertrouw niet op een mislukte back-up.