VMware ESX Backup mislukt met 'regel met ontbrekende grootte van sendbackup' en 'Een bestand is niet gevonden'

Probleem Symptomen

SAMENVATTING VAN DE STORINGSDUMP: 127.0.0.1 "\\ esx-hostnaam \ datastore \ vm-naam" lev 0 MISLUKT [ontbrekende groottelijn van sendbackup]

Probleem Beschrijving

  • Zie je "missing size line from sendbackup" in de FAILURE DUMP SUMMARY voor VMware ESX-back-ups.
  • In het FAILED DUMP DETAILS, zie je "Een bestand is niet gevonden", zoals in het onderstaande voorbeeld:
MISLUKTE DUMP-DETAILS: / - 127.0.0.1 "\\\\ esx-hostnaam \\ datastore \\ vm-naam" niv 0 MISLUKT [ontbrekende groottelijn van sendbackup] [... knip ...]? stdout: Error: [amvmware-disk-helper.cc:154] 4 Een bestand is niet gevonden

Resolutie

"A file was not found”Treedt meestal op wanneer het gast-besturingssysteem Windows draait en het disk.EnabledUUID VM-parameter is ingesteld op true. Gebruik de volgende procedure in een vSphere-client om dit op te lossen:

  1. Schakel de VM uit
  2. Bewerk VM-instellingen> Opties> Algemeen (onder Geavanceerd)> Configuratieparameters
  3. Verander waarde van disk.EnableUUID van true naar false
  4. Sla de instellingen op
  5. Schakel de virtuele machine in

Als u deze waarde wijzigt, verandert de back-up van een applicatieconsistente back-up in een crashconsistente back-up. Dit is echter de enige bekende manier om het probleem op te lossen.