Het installatieprogramma is een onverwachte fout opgetreden bij het installeren van dit pakket. Dit kan wijzen op een probleem met dit pakket. De foutcode is 2835.

Dit artikel is voor Amanda Enterprise (AE) 

Foutbericht

Op de Windows 2008-server kan de ZWC-installatie mislukken met de volgende fout:

Het installatieprogramma heeft een onverwachte fout aangetroffen bij het installeren van dit pakket. Dit kan duiden op een probleem met dit pakket. De foutcode is 2835. De argumenten zijn: ErrorIcon, ErrorDialog, Error 1720. Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket. Een script dat nodig is om deze installatie te voltooien, kan niet worden uitgevoerd. Neem contact op met uw ondersteuningspersoneel of pakketverkoper. Aangepaste actie _2EB92B00_568B_4FAD_9619_A44650A57549 scriptfout -2147023143,: regel 63, kolom 1, het installatieproces wordt teruggedraaid.

Foutbeschrijving

Het Zmanda Windows Client-installatieprogramma probeert een uitzondering toe te voegen aan de Windows Firewall, maar mislukt omdat de Windows Firewall is uitgeschakeld.

Oplossing

Ga naar "Configuratiescherm> Windows Firewall" en schakel de firewall in. Voer de ZWC-setup opnieuw uit.