Problemen met SQL VSS Writer oplossen

Dit artikel is voor Amanda Enterprise (AE)

Problemen met SQL VSS Writer oplossen

De belangrijkste opdracht bij het diagnosticeren van een VSS-probleem is vssadmin lijstschrijvers. Deze opdracht toont alle actieve schrijvers op uw systeem en de status van elk.

Om deze opdracht uit te voeren:

 1. Open de Windows-opdrachtprompt.
 2. Typ vssadmin list writers.

Zmanda Windows Client (ZWC) registreert fouten in de logboeken van toepassingsgebeurtenissen. Vaak worden de ZWC-fouten gematcht met een systeemgebeurtenis of toepassingsgebeurtenis die duidt op een storing.

Problemen met SQL VSS Writer oplossen

Wanneer u de vssadmin lijstschrijvers commando, kunt u een van deze problemen tegenkomen:

De SQL-schrijver wordt niet weergegeven

Wanneer u de opdracht vssadmin list writers uitvoert, wordt de SQL Server Writer niet weergegeven en staat er geen foutbericht in de toepassingsgebeurtenislogboeken. Het is echter mogelijk dat de SQLserver VSS Writer-service wordt uitgevoerd.

Om dit probleem op te lossen:

 1. Controleer of er spaties in de databasenamen staan.
  1. Voer de zoekopdracht uit: selecteer à ¢ €˜ # à ¢ €⠄¢ + naam + à ¢ €℠¢ # à ¢ €⠄¢ uit sys.databases.
  2. Bekijk de uitvoer en controleer op spaties in de namen. Spaties achteraan (zoals #voorbeeld #) zijn gemakkelijk over het hoofd te zien, dus let op.
  3. Als er spaties worden gevonden, moet u de naam van die database wijzigen. Volg de instructies in dit Microsoft-artikel.
 2. Controleer of de SQL Server VSS Writer-service is toegevoegd aan de rol sysadmin in de SQL Server Management Console.

Voer na het volgen van deze stappen het vssadmin lijstschrijvers commando opnieuw. De schrijver moet aanwezig zijn.

De SQL Server-schrijver is mislukt

Als de SQL Server Writer is gemarkeerd als mislukt, controleer dan eerst de Windows Application Event-logboeken op fouten. We hebben hieronder drie voorbeelden opgenomen:

Voorbeeld 1 Gebeurtenistype: fout Bron: SQLWRITER Gebeurteniscategorie: geen Gebeurtenis-ID: 24583 Datum: 4-30-2006 Tijd: 11:38:44 AM Gebruiker: nvt Computer: Computernaam Beschrijving: Sqllib-fout: OLEDB-fout opgetreden IDBInitialize :: Initialize aanroepen. hr = 0x80040e4d. SQLSTATE: 28000, Native Error: 18456 Foutstatus: 1, Ernst: 14 Bron: Microsoft SQL Native Client Foutmelding: Inloggen mislukt voor gebruiker à ¢ €˜NT AUTHORITY \ SYSTEMà ¢ €⠄¢. DBPROP_INIT_DATASOURCE: Computernaam DBPROP_INIT_CATALOG: master DBPROP_AUTH_INTEGRATED: SSPI
Voorbeeld 2 Gebeurtenistype: fout Bron: SQLWRITER Gebeurteniscategorie: geen Gebeurtenis-ID: 24583 Datum: 4-30-2006 Tijd: 11:38:44 AM Gebruiker: nvt Computer: Computernaam Beschrijving: Sqllib-fout: OLEDB-fout opgetreden IDBInitialize :: Initialize aanroepen. hr = 0x80040e4d. SQLSTATE: 28000, Native Error: 18456 Foutstatus: 1, Ernst: 14 Bron: Microsoft SQL Native Client Foutmelding: Inloggen mislukt voor gebruiker à ¢ €˜NT AUTHORITY \ SYSTEMà ¢ €⠄¢. DBPROP_INIT_DATASOURCE: Computernaam DBPROP_INIT_CATALOG: master DBPROP_AUTH_INTEGRATED: SSPI
Voorbeeld 3 Type gebeurtenis: fout Bron: VSS Categorie gebeurtenis: geen Gebeurtenis-ID: 6013 Datum: 4-30-2006 Tijd: 11:38:44 AM Gebruiker: n.v.t. Computer: computernaam Beschrijving: Sqllib-fout: OLEDB-fout opgetreden IDBInitialize :: Initialize aanroepen. hr = 0x80040e4d. SQLSTATE: 42000, Native Error: 18456 Foutstatus: 1, Ernst: 14 Bron: Microsoft OLE DB-provider voor SQL Server Foutmelding: Inloggen mislukt voor gebruiker à ¢ €˜NT AUTHORITY \ SYSTEMà ¢ €⠄¢.

Raadpleeg om dit probleem op te lossen dit Microsoft-artikel voor gedetailleerde informatie over het omgaan met verbindingsproblemen. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten:

 1. Open de SQL Server Configuration Manager.
  1. Onder Clientprotocollen (zowel 32-bits als 64-bits) moeten de protocollen TCP / IP, gedeeld geheugen en Named Pipe zijn ingeschakeld.
  2. Er mogen geen aliassen zijn. Als u Aliassen selecteert (nogmaals, zowel 32-bits als 64-bits) en een Alias ​​aan de rechterkant van het scherm ziet, moet u deze verwijderen.
 2. Controleer of de SQL Server VSS Writer-service is toegevoegd aan de rol sysadmin in de SQL Server Management Console.

Voer de ... uit vssadmin lijstschrijvers commando opnieuw. Als de SQL Server Writer zich nu in de stabiele status bevindt, hebt u het probleem gevonden. Als dit niet het geval is, bekijk dan uw specifieke foutmeldingen met dit Microsoft-artikel.

Als problemen met SQL VSS-schrijver blijven optreden, raden we aan Zmanda Windows Client Logs verzamelen voor ondersteuning en contact opnemen met ons klantenserviceteam voor verdere hulp.