Kan niet overschakelen naar incrementele dump

Dit artikel is voor Amanda Enterprise (AE)

FoutberichtKan niet overschakelen naar incrementele dump

Foutbeschrijving

Dit foutbericht kan worden veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden:

  • Amanda kan geen volledige back-up maken naar een wachtschijf in de "gedegradeerde" modus als de reserveschijfreserve is ingesteld op 100% (wat de standaardinstelling is). Een geplande back-up mislukt op een nieuwe schijf (dat wil zeggen een schijf die geen volledige back-up heeft gehad) als alle schijfruimte wordt gereserveerd voor incrementele back-ups.
  • Amanda's schatting van de incrementele waarde is mislukt of er is een time-out opgetreden nadat een volledige schatting is gelukt.
  • Amanda kan niet terugvallen op incrementele back-ups als je de back-upstrategie hebt ingesteld als 'strategy noinc'
  • Er is een 'amadmin-force' uitgevoerd op het item in de schijflijst.

Oplossing

Los het probleem op met het apparaat dat ervoor zorgt dat Amanda terugkeert naar de "gedegradeerde" modus. Je kunt de reserve voor incrementele stappen ook instellen op iets minder dan 100% als je wilt dat Amanda een volledige back-up probeert te maken op de schijf in het geval van een apparaatstoring. Als het bericht wordt gegenereerd omdat er geen incrementele back-up kan worden uitgevoerd omdat er geen incrementele back-up is ingesteld op de back-up | Welke geavanceerde instelling of volledige set in de back-up | Overweeg bij de pagina om die opties te wijzigen zodat een incrementeel programma kan worden uitgevoerd.