Fouten gevonden tijdens verificatie

Dit artikel is voor Zmanda Recovery Manager voor MySQL (ZRM)

Foutbericht

Fouten gevonden tijdens verificatie

Foutbeschrijving

Het probleem treedt op wanneer de back-up beschadigd is.

Oplossing

Maak een nieuwe back-up. Vertrouw niet op een mislukte back-up.