SSL-certificaat maken voor Apache in ZMC

  • Dit artikel is voor Amanda Enterprise (AE)

Bij het bijwerken van het SSL-certificaat voor de apache-webserver die in ZMC is ingebouwd, moet u een certificaat genereren met een online entiteit zoals DigiCert (https://www.digicert.com/easy-csr/openssl.htm) of zelfondertekende certificaten.

Zodra u de bovengenoemde certificaten heeft, moet u de .crt (certificaat) en .key (certificaatsleutel) bestanden genereren en deze in de onderstaande map plaatsen:

/ opt / zmanda / amanda / apache2 / conf / certs /

Zoek twee bestanden:

ZMC-server.crt ZMC-server.key

Hernoem ze:

# mv ZMC-server.crt ZMC-server.crt.bak # mv ZMC-server.key ZMC-server.key.bak

Met de nieuwe .crt- en .key-bestanden, hernoem je naar:

# mv ZMC-server.crt # mv ZMC-server.key

Wijzig vervolgens de toestemming om te lezen / schrijven (alleen root) voor elk met:

# chmod 600 ZMC-server.crt # chmod 600 ZMC-server.key

Hierna moeten we de apache-webserver opnieuw opstarten:

# /etc/init.d/zmc_aee herstart

Als u verschillende namen voor uw nieuwe certificaat en sleutelnamen wilt gebruiken, wordt in het bestand verwezen naar de bestandsnamen van het certificaat:

/opt/zmanda/amanda/apache2/conf/certs/ssl.conf

U kunt dit bestand indien nodig bijwerken met de nieuwe namen.