Hoe het bronpoortbereik van de Amanda Server te wijzigen

Wanneer een back-up wordt gemaakt, zal Amanda een bronpoort op de Amanda-server gebruiken om verbinding te maken met de client op poort 10080 van de client. Elke andere client waarmee Amanda verbinding maakt, wordt uitgevoerd via dezelfde bronpoort op de Amanda-server. Extra bronpoorten worden geopend op de Amanda-server wanneer Amanda extra verbindingen met dezelfde client nodig heeft, zoals zou gebeuren als meer dan één back-upset tegelijkertijd wordt uitgevoerd en dezelfde client (s) bevat of als Parallelle back-ups (client) on Backup | how is ingesteld op een getal groter dan 1 voor elke back-upset.

Het bronpoortbereik dat Amanda Enterprise standaard gebruikt, is van poort 700 tot 710 tot versie 3.5 en 800 tot 840 voor versie 3.6 en hoger. Amanda zal geen poortnummer gebruiken dat al is toegewezen door de IANA. Als dit niet genoeg beschikbare bronpoorten toestaat voor de Amanda-server, gezien de back-ups die worden uitgevoerd, kan het bronpoortbereik worden vergroot.

Het Amanda Server-bronpoortbereik kan worden geconfigureerd door het veld Poorten voor parallelle back-ups van de pagina Back-up | hoe zoals in eerdere versies, maar het bereik wordt afgedwongen door amanda-beveiliging.conf. Het bestand op /etc/amanda-security.conf moet worden gewijzigd zodat het tcp_port_range ervan overeenkomt met de configuratie die is ingesteld op de Backup | how-pagina.