Herstel van Amazon EBS-snapshot mislukt

Dit artikel is voor Zmanda Recovery Manager voor MySQL (ZRM)

Probleem Symptomen

Een voorbeeldbericht:

ebs-plugin-socket: restore: ERROR: Uitvoer van commando: 'mount' is {Volume vol-319d6858 gemaakt op basis van snapshot snap-411abd28 Bijlagevolume vol-319d6858 EC2-instantie i-5e8e6f36 Volume vol-319d6858 bevindt zich in de status 'koppelen'. Wachten op statuswijziging naar aangesloten volume vol-319d6858 verbonden met device / dev / sdi op EC2-instantie i-5e8e6f36 mount: je moet het bestandssysteemtype specificeren mount van / dev / sdi op / mysql_vol is mislukt

De instantie-id, de naam van de momentopname, de naam van het EBS-volume en het koppelpunt zullen in uw geval anders zijn.

Probleem Beschrijving

Deze fout treedt op tijdens het herstellen van volledige back-ups die zijn gemaakt met behulp van Amazon EBS-snapshots. Het herstel mislukt.

De fout treedt op vanwege de latentieproblemen van de Amazon-infrastructuur waarbij de status van het volume is "gekoppeld", maar het volume niet gereed is om te worden gekoppeld in de EC2-instantie.

Resolutie

De oplossing is om de momentopname handmatig te koppelen aan de EC2-instantie die het doelwit is voor herstel.

Bijvoorbeeld: mount -t xfs / dev / sdi / mysql_vol