Server niet hetzelfde als index- of bandserver

  • Dit artikel is voor Amanda Enterprise (AE)

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie: Wijzigingen na de installatie op Linux / Solaris / MacOSX voor Amanda-clients

Foutbericht

Server niet hetzelfde als index- of bandserver

In 3.3 verschijnt het bericht als:

20121221195425 Uitzondering 430: # 463: Clientfout: FAILURE: server is niet hetzelfde als index- of bandserver. Verbinding geweigerd. ZMC Server IP was niet een van:
 

Foutbeschrijving

Deze fout is te zien op de Restore | now-pagina van ZMC wanneer de back-upserver niet geautoriseerd is om te herstellen naar de hostnaam die is opgegeven als de Destination Host Name op de Restore | where-pagina in ZMC. Dit geeft aan dat de hostnaam of het IP-adres van de backupserver niet overeenkomt met degene die is opgegeven als de index- en bandserver in bestand /etc/amanda/amanda-client.conf op de herstelclientmachine.

Oplossing

Zorg ervoor dat de back-upserver geautoriseerd is om te herstellen naar de externe client door de hostnaam of het IP-adres op te geven als de index- en bandserver in bestand /etc/amanda/amanda-client.conf op de herstelclient. Zie het vierde bolletje van de wijzigingen na de installatie op Linux / Solaris / Mac OS X Amanda-klanten sectie van de systeemvereisten documentatie voor meer informatie.