Hoe back-ups te maken van stand-by-instances in Oracle

Dit artikel is voor Amanda Enterprise (AE)

Infotype: Tip

Info Beschrijving:

Aangezien AE hot Oracle-back-ups ondersteunt, wordt het back-upscript automatisch de instantie STARTUP voordat de back-up wordt gemaakt. Als de database (s) al in de STARTUP-modus is / zijn, wordt het script veilig afgesloten met de status "Database al actief". Als u echter in sommige situaties niet wilt dat de databases STARTEN en back-ups wilt maken van databases in een standby-modus, kunt u het STARTUP vanuit “amrman” -script op Amanda Server becommentariëren, zoals hieronder weergegeven:

# cd / usr / lib / amanda / applicatie # cp amrman amrman.org # sed -i 's / STARTUP / # STARTUP / g' amrman