Hoe Amanda de back-upgrootte schat wanneer compressie is ingeschakeld

Dit artikel is voor Amanda Enterprise (AE)

Amanda schat de grootte van de back-up voor back-upniveau 0, vorig back-upniveau en vorig back-upniveau - 1 als de eerste fase van de back-up. De schattingsfase is de sleutel tot het back-upplan dat is opgesteld door de Amanda-procesplanner.

Amanda ondersteunt ook server- of clientcompressie van back-ups voor elke DLE (Disk List Entry). Elk compressie-algoritme dat wordt ondersteund door de server of client kan worden gebruikt.

Compressie van back-upafbeeldingen maakt het schatten van de back-upgrootte complexer. Amanda schat de grootte van niet-gecomprimeerde back-upafbeeldingen en gebruikt historische informatie voor de compressieverhouding. Amanda-server slaat de compressieverhoudingen op die zijn bereikt voor de laatste 3 back-ups voor elke DLE in zijn database. De geschatte back-upgrootte wordt vermenigvuldigd met de historische compressieverhouding en gebruikt voor het berekenen van het back-upplan.

Als er geen historische informatie is, wordt een compressieverhouding van 0.5 gebruikt.

De nauwkeurigheid van de historische compressieverhouding verbetert met elke back-up als de compressieconfiguratie hetzelfde blijft.