Herstel van incrementele back-ups naar een externe MySQL-server mislukt

Dit artikel is voor Zmanda Recovery Manager voor MySQL (ZRM)

Probleem Symptomen

ZMC-herstelvensters geven het volgende foutbericht weer:

Kan het bin-logbestand niet kopiëren

Probleem Beschrijving

Het binaire logbestand kon niet worden geparseerd door de MySQL-clientopdrachten die op de ZRM-server zijn geïnstalleerd.

Resolutie

MySQL-clientopdrachten die op de ZRM-server zijn geïnstalleerd, moeten compatibel zijn met de versie van de MySQL-server waarvan een back-up wordt gemaakt. Zmanda raadt aan om indien mogelijk dezelfde versie van MySQL-clients en MySQL-server te gebruiken. MySQL-clientsoftware op de ZRM-server moet worden geüpgraded zodat deze overeenkomt met de MySQL-serverversie.