Info: benodigde ruimte op de back-upmap

Dit artikel is voor Zmanda Recovery Manager voor MySQL (ZRM) 

De back-upmap mysql-zrm (standaard: / var / lib / mysql-zrm) moet ten minste 150% van de niet-gecomprimeerde back-upruimte beschikbaar hebben voor een geslaagde back-up. Deze extra ruimte is vereist, zelfs als back-ups zijn geconfigureerd voor compressie. De extra ruimte wordt gebruikt voor compressie tijdens de back-up, en wordt vrijgemaakt nadat de back-up met succes is voltooid.

Bijvoorbeeld: Back-upset "dailyset" vereist 150 GB schijfruimte voor niet-gecomprimeerde back-ups en back-upimage bij compressie is 100 GB. Het back-upmapbestandssysteem moet ten minste 225 GB (1.5 * 150 GB) ruimte hebben. Nadat de back-up is voltooid, wordt slechts 100 GB schijfruimte gebruikt.