Ervaar Zmanda 4.0: intuïtieve gebruikersinterface en verbeterde schaalbaarheid - deel 1

Zmanda 4.0 Zijn liefde op het eerste gezicht 01

Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de gebruikersinterface, waardoor kritieke taken gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over complexe technische kennis. Zmanda Management Console - of beter bekend als ZMC, ons meest geavanceerde consolepaneel waarmee u back-uptaken kunt beheren over meerdere clusters van geografisch verspreide back-upsets, kan vanuit elke moderne browser worden uitgevoerd, waardoor gebruikers er vanaf elk systeem toegang toe hebben.

De nieuwe gebruikersinterface voor Zmanda 4.0

Laten we door elk van de tabbladen bladeren:

Overzicht Tab

Het overzicht geeft volledige details van uw back-ups.

 1. Aftelbalk
  Dit geeft aan hoeveel tijd er nog over is voor de volgende back-up, en toont de naam van de back-upset die gaat draaien.

 2. Back-up wordt uitgevoerd
  In dit gedeelte wordt de gebruiker geïnformeerd over hoeveel back-ups zijn gelukt, mislukt of afgebroken op een bepaalde datum. Er is een andere categorie van back-upuitvoeringen, namelijk "In Progress", die het aantal back-upuitvoeringen aangeeft dat nog niet is beëindigd.

 3. Back-up voert details uit
  Dit gedeelte geeft de status van elke back-up aan en het back-upniveau wordt aangegeven door de lengte van de blauwe balk. De rechterbovenhoek heeft een kalenderpictogram, de datum kan worden geselecteerd door op dat pictogram te klikken, dit toont de details van alle back-ups op die dag.

 4. AE-servergezondheid
  Deze sectie geeft de status aan van elke backupserver in de ZMC "Cluster".

 5. Gebeurtenisberichten
  In dit gedeelte worden alle fout- en meldingsberichten weergegeven die door de console worden gegenereerd.

 6. AE-clusterschijfdetails
  Dit gedeelte geeft informatie over de opslagruimte van elk van de back-upservers in het "Cluster". Het blauwe gedeelte geeft de hoeveelheid gebruikte ruimte aan en het groene gedeelte geeft de hoeveelheid ongebruikte ruimte weer.

 7. Back-upsets
  Deze sectie geeft het percentage actieve en het aantal inactieve back-upsets aan. Een actieve back-upset is een set die is gekoppeld aan een 'Schedule Plan' en geactiveerd, en een inactieve back-upset is er een die niet is gekoppeld aan een 'Schedule Plan' of is gekoppeld aan een 'Schedule Plan', maar niet geactiveerd.

 8. Storage Devices
  Deze sectie geeft het totale aantal aangemaakte opslagapparaten aan en welk deel van de totale opslagapparaten tot elke opslagcategorie behoort.

 9. Bronstatus
  Deze sectie geeft het totale aantal aangemaakte opslagapparaten aan en welk deel van de totale opslagapparaten beschermd en onbeschermd is. Een beschermde bron is een bron die is gekoppeld aan ten minste één actieve back-upset en als een bron niet is gekoppeld aan een actieve back-upset, wordt dit onbeschermd genoemd.

monitor

Nadat de back-upset is geconfigureerd en / of geactiveerd en de back-up is gestart, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de monitorpagina. De gebruiker kan hier de voortgang van de back-up zien. De gebruiker kan de back-up (of herstel) indien nodig ook afbreken. Op de monitorpagina kan de gebruiker de voortgang van back-up- / kluis- / herstelbewerkingen volgen. Als er geen back-up-, kluis- of herstelrun is geactiveerd, is de tabel met monitorpagina's leeg.

Instellingen

 • TROS 
  Clusterstructuur is een nieuw toegevoegde functie in Zmanda, waarmee u meerdere AE-servers vanaf een enkele console kunt beheren. Vanaf de clusterpagina kunt u ae-servers toevoegen, bijwerken en verwijderen Zmanda-back-up server erin geïnstalleerd.

 • Aangepaste rollen
  Aangepaste rollen is een functie waarmee de gebruiker een rol kan definiëren en toewijzen aan een gebruiker (s). De gebruiker kan een van de standaardrollen worden toegewezen of er kan een nieuwe rol worden gemaakt en toegewezen aan de gebruiker. Deze functie is toegankelijk via het onderstaande pad:
  Inloggen -> Instellingen -> Aangepaste rollen -> Rollen / beleid

 • Beleid
  Een groep acties die de gebruiker kan uitvoeren, wordt een beleid genoemd en elke afzonderlijke actie wordt een verklaring genoemd. Er kan een bestaand beleid worden gekozen, of er kan een nieuw beleid worden gemaakt.

 • Licenties
  De pagina Licenties onder Instellingen op ZMC biedt een overzicht van de lijst met Amanda-functielicenties. De Amanda-licenties worden geteld op basis van het aantal beschermde hosts. Amanda-server is ook een client en gebruikt een licentie.

 • user management
  Op deze pagina kunt u ZMC-gebruikers beheren. U kunt ZMC-gebruikers maken, bewerken en verwijderen. ZMC-gebruikers verschillen van het besturingssysteem / netwerkgebruikers.

bronnen

Een bron specificeert wat er geback-upt moet worden: welke clients, en welke directories (of applicaties) op elke client. ZMC kan een back-up maken van het hele netwerk of een deel daarvan, allemaal vanaf één centrale server. Om de back-up efficiënt te organiseren, verdeelt ZMC de Enterprise in back-upsets en verdeelt elke back-upset onder in Host / Directory-paren, bronnen genaamd. De bronnen kunnen ook mappen en bestanden specificeren die van de back-up moeten worden uitgesloten. Versleutelings- en compressie-opties kunnen ook op bronniveau worden toegepast.

Op deze pagina kunt u back-upobjecten maken en bewerken, die het bestandssysteem, de database (s) of de applicaties definiëren waarvan u een back-up wilt maken.

Opbergen

Op de opslagpagina kunt u doelapparaten voor back-up selecteren en configureren. Eenmaal geconfigureerd, kan een apparaat dan worden gebondentijdens het maken van een back-upset op de pagina met back-upsets. Een apparaat kan worden gekoppeld aan een of meer servers. Op de pagina vind je:

Type opslagapparaat: Het type opslagapparaat; bestaande apparaten kunnen worden gefilterd / gesorteerd op basis van het type.

Device Name: De naam van het apparaat zoals gespecificeerd op de pagina Admin Devices.

Bijbehorende server: A Opslagapparaat moet worden gekoppeld aan een server. Cloud Storage-apparaten kunnen aan meer dan één server worden gekoppeld.

Status toont de status van het opslagapparaat.

Een groen vinkje betekent dat het apparaat actief is op alle servers die eraan zijn gekoppeld.

Een rood streepje betekent dat het apparaat inactief is op alle servers die eraan zijn gekoppeld.

Een halve maan voor gedeeltelijk betekent dat het opslagapparaat inactief is op een van de bijbehorende servers.

U kunt ook selecteren op het opslagapparaat waarvan u een back-up wilt maken, zoals Simple Disk, Legacy, Cloud Storage of Tape opslag door op Opslag toevoegen te klikken.

Wilt u een proefrit plannen?

Probeer Zmanda 4.0 14 dagen zonder risico. Ervaar uit de eerste hand hoe we u kunnen helpen met een snellere back-upconfiguratie, back-uptaken over meerdere clusters beheren en alle back-uptaken op afstand bewaken, allemaal vanaf één console. Het is een probleemloze ervaring.


Ontdek meer onderwerpen