Förbättra serverprestanda genom NDMP

NDMP (Network Data Management Protocol) configuration for Zmanda enables high-performance backup and recovery through Network Attached Storage (NAS) devices such as NetApp Storage Systems and Sun ZFS Storage Appliances.

Nu med förenklad licensiering

Eller prata med vår säljchef på 888-496-2632 (USA) eller 408-732-3208 (INTL)

1000000
servrar under säkerhetskopiering.

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.

Högre dataflöde

Med NDMP kan säkerhetskopieringsdata transporteras direkt från OS-klienten till NAS-enheten utan att passera genom Zmanda-servern. Det förbättrar säkerhetskopieringen samtidigt som belastningen på företagets LAN minimeras.

Quick Enterprise Backups | Business Backup Solutions
Zmanda Management Console Integration | Zmanda

Sömlös ZMC-integration

Zmanda handles many of the integration complexities, minimizing overhead and ongoing effort required by System Administrators. We also support a broad variety of backup mediums, spanning from cost-effective tape storage to modern cloud providers.

Nyckelfunktioner

NDMP-alternativet i Zmanda stöder fullständiga och inkrementella säkerhetskopior med NDMP-protokoll.

Säkerhetskopieringsbildens metadata dirigeras och lagras på egenvärdade Zmanda-servrar.

Flera NDMP- och icke-NDMP-reservuppsättningar kan till och med dela samma bandstationer.

Zmanda: s NDMP-konfiguration möjliggör återställning av hela filsystemet eller specifika filer från säkerhetskopieringsbilderna. Alla metadataattribut för filsystem, inklusive UNIX- och Windows-filattribut, underhålls under säkerhetskopiering och återställning.

Funktioner

Hur gagnar vi dig?

01
Enkel installation

Zmanda: s NDMP-applikationsmodul är en del av den licensierade applikationen. Därför krävs inga ytterligare paket för att konfigurera NDMP-säkerhetskopior. Zmanda-servern underhåller metadata för alla säkerhetskopieringsfiler.

02
Schemalägga säkerhetskopior av NDMP-apparaten

Du kan automatisera och övervaka NDMP-säkerhetskopior med Zmanda Management Console. Säkerhetskopieringsrapporter kommer att finnas tillgängliga under rapportsektionen.

03
NDMP-teknik

To simplify katastrofåterställning and optimize LAN usage, Zmanda supports three primary forms of NDMP technologies - Direct NDMP, Three-way NDMP and Remote NDMP.

04
Policyhantering

Zmanda Management Console tillhandahåller en standardpolicyhanterare för alla dina NDMP- och icke-NDMP-säkerhetskopior som gör att IT-team kan strömlinjeforma policyhantering.

Vittnesmål

We pour our hearts into creating the most reliable backup solutions, and our customers testify to our commitment.

Zmanda garanterar dataintegritet från slut till slut och enkel lagring ... De ger lösningar för våra problem och svarar mycket snabbt varje gång.

Marcin Mazurek, infrastruktur- och IT-chef för Allegro

Vi har ett stabilt system som alltid är uppdaterat. Vi sover bra.

Leonardo Corato, IKT-chef på VDP Fonderia

Så länge du är lite teknisk kan jag inte se någon anledning att använda någon annan produkt än Amanda Enterprise

Johan Hybinette, Chief Information Security Officer på Schryver Medical

Vanliga frågor

Amanda Enterprise uses NDMP to enable high performance backup and recovery of Network Attached Storage (NAS) devices such as NetApp Storage Systems and Sun ZFS Storage Appliances. NDMP allows backup data to be transported directly from the NAS device to the backup device without passing through the Amanda Enterprise server. This speeds up NDMP backup in many environments, thus reducing the backup window, as well as minimizing the demands placed on the corporate LAN.

This Option supports full and incremental backups using the NDMP protocol. Meta-data for the backup images is stored on the Amanda Server. Tape drives can be shared across multiple NDMP and non-NDMP backup sets. You can recover the entire file system or specific files from the backup images. All file system meta-data attributes, including UNIX and Windows file attributes, are maintained when backing up and recovering data using NDMP.

Amanda Enterprise NDMP-alternativet stöder alla tre NDMP-topologier:

  1. Direct NDMP : Where data flows directly from the NAS device to the tape drive
  2. Three-way NDMP (aka Filer-to-Filer): Where data flows from the NAS device to a tape drive connected to another NAS device.
  3. Remote NDMP : Where data flows through the Amanda Backup server to any media (tape, disk or cloud) supported by Amanda Enterprise.
  • It is the World’s leading provider of enterprise open source backup and recovery products. We have a legacy of protecting enterprise data.  

  •  Zmanda also offers seamless enterprise backups for Hybrid cloud environment. Zmanda ensures that all critical workloads such as servers, databases, application, and VMs across hybrid cloud resources are protected against security breaches and accidental errors.

  • Zmanda has cleared Homeland certification for Government use. Coverity, which creates automated source-code analysis tools, announced its first list of open source projects that have been certified as free of security defects and we are humbled to be on the list certified for government use.

För att IT ska kunna testa Zmanda i demomiljöer - erbjuder vi en fullständigt licensierad version av Zmanda i 14 dagar. Vänligen fyll i vårt Gratis testformulär, and our sales

Redo att komma igång?

Utvecklad av ingenjörer som brinner för att göra de bästa lösningarna för säkerhetskopiering och återställning.

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.