CIFS-filsystem

CIFS-arkitektur hjälper delad åtkomst till säkerhetskopierade filer mellan system i ett nätverk. Det förenklar kommunikationen genom att använda en klient-serverarkitektur där Zmanda kan hantera läsning, skriv, redigering och till och med ta bort åtkomst till alla reservuppsättningar på filservern. Med hjälp av CIFS-filsystem är hantering av säkerhetskopior enkelt och skalbart.

Nu med förenklad licensiering

Eller prata med vår säljchef på 888-496-2632 (USA) eller 408-732-3208 (INTL)

1000000
servrar under säkerhetskopiering.

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.

"Enkelhet är kärnan i allt vi gör. Företagets IT kan enkelt använda befintliga filservrar som körs på CIFS-protokoll, vilket möjliggör bättre tillhandahållande av den befintliga resursen. Med Zmanda - har IT flexibiliteten att skapa den mest tillförlitliga katastrofåterställningsplanen med filsystem för specifika användningsfall, med den komfort som Zmanda täcker. "

Zmanda Management Console Integration | Zmanda

Sömlös ZMC-integration

Zmanda handles many of the integration complexities, minimizing overhead and ongoing effort required by System Administrators. We also support a wide variety of backup mediums, spanning from cost-effective tape storage to modern cloud providers.

Nyckelfunktioner

Uppskalning utan bekymmer
Börja i liten skala och väx effektivt utan störande uppgraderingar med en pay-as-go-prenumeration.

Enkel global förvaltning
Easy to use UI ensures necessary actions on Data Recovery and Global Backup Management are at the tip of your fingers.

Realtidsoptimering
Zmanda-schemaläggaren optimerar säkerhetskopieringar över flera klienter för att använda nätverks- och hårdvaruresurser så effektivt som möjligt.

Hybridmolnbackups
Seamlessly integrate with Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, and many more cloud platforms.

CIFS-säkerhetskopior
Backing up multiple windows machines through Zmanda is easy once connected via a firewall. Restores will be routed through Samba to the destination of choice.

Valv
Tilldela enkelt äldre band för valvändamål med hjälp av efterlevnad och kostnads-nytta skäl.

Key Features Of Zmanda Enterprise Backup

Hur gagnar vi dig?

01

Enkla, flexibla säkerhetskopior

Stöder fullständiga och flernivås inkrementella säkerhetskopior med hjälp av industristandarddataformat som GNU-tar och stjärna.

02

Återställning över plattformen

You can restore data from a backup to a host with a different operating system. That simplifies the disaster recovery process.

03

Hantera glesa filer

Optimera säkerhetskopieringen genom att använda en Sparse-fil. Sparse-filer innehåller tomma byte som kan lagras i metadata och minskar säkerhetskopieringsstorlekarna.

04

Kryptering

Med Zmanda kan du vara säker på att din data inte kommer åt av någon som inte borde ha tillgång till den.

05

Kompression

Säkerhetskopiering är viktigt. Vi använder således industristandardkompressionsalgoritmer, vilket också förhindrar leverantörslåsningar.

06

Hybrid molnarkitektur

Att balansera arbetsbelastningar mellan flera molnleverantörer borde inte vara komplicerat. Zmanda säkerställer att alla konfigurationer kan hanteras sömlöst från en enda konsol.

Vittnesmål

We pour our hearts into creating the most reliable backup solutions, and our customers testify to our commitment.

Zmanda garanterar dataintegritet från slut till slut och enkel lagring ... De ger lösningar för våra problem och svarar mycket snabbt varje gång.

Marcin Mazurek, infrastruktur- och IT-chef för Allegro

Vi har ett stabilt system som alltid är uppdaterat. Vi sover bra.

Leonardo Corato, IKT-chef på VDP Fonderia

Så länge du är lite teknisk kan jag inte se någon anledning att använda någon annan produkt än Amanda Enterprise

Johan Hybinette, Chief Information Security Officer på Schryver Medical

Vanliga frågor

Common Internet File System is, as its name already says, a specification for a file access protocol designed for the internet. CIFS allows the sharing of directories, files, printers, etc., across a network, and the related administration of it (protocol for service announcements, naming, authentication and authorization)
CIFS is based on the existing SMB protocol. With CIFS, any naming conventions that are tied into SMB have been separated to allow use of any chosen standard (e.g. DNS). The intention is, that to make implementations on "all" platforms and not to replace existing file access protocols such as HTTP, FTP and NFS, but to complement them.

These are the benefits of using CIFS:

  • CIFS allows multiple clients to access and update the same file, while preventing conflicts with sophisticated file-sharing and locking semantics.
  • CIFS supports fault tolerance in the face of network and server failures. CIFS clients can automatically restore connections and reopen files that were open prior to interruption.
  • The CIFS protocol has been tuned to run well over slow-speed dial-up lines. It optimizes for slow links.
  • CIFS servers support both anonymous transfers and secure, authenticated access to named files. File and directory security policies are easy to administer.
  • The performance of CIFS servers is unequaled among network file systems. CIFS servers are highly integrated with the operating system, tuned for maximum system performance, and easy to administer.

CIFS-arkitektur hjälper delad åtkomst till säkerhetskopierade filer mellan system i ett nätverk. Det förenklar kommunikationen genom att använda en klient-serverarkitektur där Zmanda kan hantera läsning, skriv, redigering och till och med ta bort åtkomst till alla reservuppsättningar på filservern. Med hjälp av CIFS-filsystem är hantering av säkerhetskopior enkelt och skalbart.

Common Internet Filesystem (CIFS) is useful for backing up file system types (such as Netware servers) that do not support Amanda Enterprise clients, or for when you do not wish to install the Zmanda client software on the system being backed up.

Like other file system backups, CIFS-based backup lets you specify files to exclude, and whether to enable encryption and compression. CIFS-based backup does not support backing up extended file attributes.

CIFS restores are performed as RAW restores. The file system is restored to a tar file in the destination directory specified on the Restore Where page. You can then manually extract files from the tar.

Zmanda helps enterprises achieve CIFS backups and objectives - even during major IT outages. IT teams can expect robust CIFS backup strategies. Zmanda is a powerful backup and recovery offering for a price less than you would expect.

  • It is the World’s leading provider of enterprise open source backup and recovery products. We have a legacy of protecting enterprise data.

  •  Zmanda also offers seamless enterprise backups for Hybrid cloud environment. Zmanda ensures that all critical workloads such as servers, databases, application, and VMs across hybrid cloud resources are protected against security breaches and accidental errors.

  • Zmanda has cleared Homeland certification for Government use. Coverity, which creates automated source-code analysis tools, announced its first list of open source projects that have been certified as free of security defects and we are humbled to be on the list certified for government use.

För att IT ska kunna testa Zmanda i demomiljöer - erbjuder vi en fullständigt licensierad version av Zmanda i 14 dagar. Vänligen fyll i vårt Gratis testformulär, and our sales

Yes, Zmanda production support team is available 24 x 7 over both phone and email. You can choose our Standard or Premium level of support, made available to you with complete knowledge base access, email and phone support, case management, software enhancements and security updates. Please visit- contact support to get in touch with our support team.

Redo att komma igång?

Utvecklad av ingenjörer som brinner för att göra de bästa lösningarna för säkerhetskopiering och återställning.

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.