Amanda Community Edition är en gratis och stabil version av världens mest populära öppen källkod programvara för säkerhetskopiering och återställning Amanda. Linux-, Solaris-, Windows- och Source-paket finns tillgängliga.

Amanda 3.5.1 är den senaste stabila utgåvan

 • backup_server-paketet ska installeras på Amanda backup server. Paketet innehåller Amandas server och klient.
 • backup_client-paketet ska installeras på Amanda-klienten (den dator som säkerhetskopieras av Amanda-servern). Den innehåller endast Amanda backup-klienten.

Resurser

Ladda ner Amanda Community Edition (välj den version som nämns nedan för att ladda ner binärfilerna)

plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
 
plattform Bild
Redhat_Enterprise_4.0
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
 
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Ubuntu-14.10
 
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
 
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
Debian-6.0
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-14.04
Ubuntu-16.04
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Ubuntu-14.10
Ubuntu-16.04
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Ubuntu-14.10
plattform Bild
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_12.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
Ubuntu-14.10
plattform Bild
Debian-5.0
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
plattform Bild
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04
fönster
plattform Bild
Debian-5.0
Debian-7.0
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
fönster
plattform Bild
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-13.04
fönster
 
plattform Bild
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-12.10
Ubuntu-8.04
fönster
 
plattform Bild
Debian-4.0
Debian-6.0
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04
Ubuntu-8.04
Ubuntu-9.10
fönster
 
plattform Bild
 
 
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-11.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
fönster
 
plattform Bild
Debian-4.0
Debian-5.0
Debian-6.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_12
Fedora_13
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
fönster
 
plattform Bild
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
fönster
plattform Bild
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
plattform Bild
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
plattform Bild
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
fönster
 
plattform Bild
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
fönster
 
plattform Bild
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
fönster
 
plattform Bild
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
fönster
plattform Bild
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_4
Fedora_5
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
fönster
plattform Bild
Debian-Etch
Debian-Sarge
Fedora_Core_10
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Fedora_Core_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_5.0
Solaris10, OpenSolaris
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
Ubuntu-Intrepid
fönster
Debian-Etch
Debian-Lenny
Debian-Sarge
Fedora_10
Fedora_4
Fedora_5
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Intrepid
fönster
plattform Bild
Debian-Etch
Debian-Sarge
Fedora_Core_3
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Solaris10, OpenSolaris
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
fönster
plattform Bild
Debian-Etch
Fedora_Core_3
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
källa
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
fönster

Ladda ner BackupPC

BackupPC är ett verktyg för att säkerhetskopiera flera system till en disk. Nyckelfunktionen i BackupPC är av duplicering på filnivå. Detta sparar en enorm mängd diskutrymme och nätverksbandbredd genom att endast säkerhetskopiera en kopia av identiska filer (även om filen hade olika namn på olika system). Det är t.ex. vanligt i en organisation att ha samma presentationsfil för att sitta på allas skrivbord - den här filen behöver endast säkerhetskopieras en gång.

Resurser

3.2.0beta0

plattform Bild
Redhat_Enterprise_5.0
källa
Suse_Enterprise_10.0

ZRM för MySQL Community Edition är en gratis nedladdningsbar version av ZRM för MySQL - den ledande MySQL-reservlösningen.

ZRM för MySQL, version 3.0 är den senaste stabila versionen

 • MySQL-zrm-paketet måste installeras på ZRM för MySQL säkerhetskopieringsserver.
 • MySQL-zrm-socket-server-paketet måste installeras på MySQL-servermaskinen vars MySQL-databaser säkerhetskopieras med hjälp av plugin för uttagskopia.
 • MySQL-zrm-version-release.tar.gz är den binära tjärkulan för plattformar som inte stöder RPM- eller Debian-förpackningar.
 • Mysql-zrm_version.tar.gz är källan tarball

Resurser

Notera: ZRM för MySQL-installation kräver Perl-DBI och Perl-XML-parser. Dessa Perl-moduler kan laddas ner från följande platser Perl-DBI och Perl-XML-parser.

Ladda ner ZRM för MySQL Community Edition (välj den version som nämns nedan för att ladda ner binärfilerna)

Amanda Community bygger och lappar

Senaste Community Builds och Patches

Community-byggnader och korrigeringar för olika utgåvor av Amanda och ZRM för MySQL tillhandahålls här för att samhället ska kunna använda. Anteckningskolumnen ger information om vilka korrigeringar som finns i källtjärkulan. Källtjärkulan ska laddas ner och kompileras. Instruktionerna för att kompilera och installera källtjärkulan finns påAmanda wiki. Windows installationspaket (.msi) kan laddas ner genom att klicka på höger musknapp och välja menyalternativet "Spara länk som". Instruktionerna för att använda ZRM för MySQL-paket finns på MySQL backup wiki.

Ladda ner verifiering

Efter nedladdning av paketen, kontrollera verifieringen av det nedladdade paketet enligt följande procedur:

Signaturverifiering för RPM

Denna procedur måste utföras före installation. Verifiering av RPM-paket kräver GnuPG-paket i systemet.

 1. Ladda ner Zmanda offentlig nyckel och spara den som Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 2. Importera den offentliga Zmanda-nyckeln till din personliga offentliga GPG-nyckelring.
  $ gpg - Importera Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 3. Se till att Zmanda-nyckeln var korrekt installerad:
  $ gpg - listnycklar
  /Hem/ /.gnupg/pubring.gpg
  ------------------------
  pub 1024D/3C5D1C92 2005-11-29
  uid www.zmanda.com (se www.zmanda.com)
 4. Om du använder RPM 4.1 eller senare måste den offentliga Zmanda-nyckeln importeras till RPM-nyckelring.
  # rpm - Importera Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 5. Nu kan rpm kontrollera signaturerna för RPM. Till exempel:
  $ rpm --checksig amanda-2.5.2-1.src.rpm
  amanda-2.5.2-1.src.rpm: (sha1) dsa sha1 md5 gpg OK

Verifiering för installationspaket för Tar ball, Debian och Microsoft

Denna procedur måste utföras före installation.

 1. Beräkna MD5-kontrollsumma för det nedladdade paketet. Till exempel:
  $ md5sum amanda-2.5.2.tar.gz
 2. Kontrollera att kontrollsumman (strängen med hexadecimala siffror) matchar den som visas på hämtningssidan för paketet.

Om verifieringen av paketets integritet misslyckas, försök ladda ner paketet igen. Rapportera incidenten till [e-postskyddad]