การตรวจสอบไฟล์ไม่ตรงกัน

บทความนี้มีไว้สำหรับ Zmanda Recovery Manager สำหรับ MySQL (ZRM)

ข้อความผิดพลาด

Checksum สำหรับไฟล์ไม่ตรงกัน

คำอธิบายข้อผิดพลาด

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อการสำรองข้อมูลอยู่ในสถานะเสียหาย

สารละลาย

สำรองข้อมูลใหม่ อย่าพึ่งพาการสำรองข้อมูลที่ล้มเหลว

thThai