แบนเนอร์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amanda Enterprise | คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

This paper provides a technical overview of Amanda Enterprise. It describes the design and operations of Amanda Enterprise and how it is unique in its ease of use, flexibility, and scalability.

ค้นหาเวอร์ชัน PDF ที่ดาวน์โหลดได้ ที่นี่.

ดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน ZRM ด้วย!

ทิ้งคำตอบไว้

thThai