Amanda Enterprise

เซิร์ฟเวอร์องค์กร

ลูกค้าองค์กร

แอปพลิเคชันสำหรับองค์กร

ภาพองค์กร

ไคลเอนต์ Netbackup

ตัวแทนองค์กร

ตัวจัดการการกู้คืน Zmanda

เซิร์ฟเวอร์องค์กร

ตัวแทนองค์กร

ลูกค้าองค์กร