Denna Zmanda-demo täcker en kort introduktion till hur enkelt det är att säkerhetskopiera och återställa med
Zmanda Recovery Manager 2.0.

Vad du kommer att lära dig

Zmanda Recovery Manager 2.0 gör det enkelt att säkerhetskopiera och återställa data
Hitta fler demos här
• Hur du hanterar dina MySQL-säkerhetskopior
• Vad är en reservuppsättning?
• Hur man skapar en reservuppsättning
• Hur du anger vad, var, när och hur du vill att säkerhetskopior ska göras
• Hur man visar och läser bildskärmen
• Hur man återställer data
• Hur man läser och läser fördefinierade rapporter

Redo att komma igång med Zmanda Recovery Manager?

Kontakta oss på [email protected] att prata med Zmanda-teammedlem idag!

Hitta fler demos här