Skydda dina Microsoft Exchange-servrar med Zmanda

Fel på e-postserver kan påverka affärsverksamheten avsevärt. Zmanda Client för MS Exchange Server ger en pålitlig och motståndskraftig katastrofåterställningslösning för dina affärsbehov för alla dina Exchange-databaser. Administratörer kan använda funktionen för säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera MS Exchange Server-data medan anställda fortsätter att komma åt e-post 24x7.

Nu med förenklad licensiering

Eller prata med vår säljchef på 888-496-2632 (USA) eller 408-732-3208 (INTL)

1000000
servrar under säkerhetskopiering.

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.

Coverity Rung 2-certifierad
Homeland Security-standard för att certifiera produkter för statligt bruk.

Återställning av webbapplikationer

Plan för återställning av webbapplikationer är avgörande när företag använder onlineapplikationer. Det hjälper mot oavsiktlig radering eller korruption av innehållsdatabaser. För att återställa MS Exchange-databaser till den ursprungliga servern, låter Zmanda dig välja lämpliga databasfiler från Sharepoint-serverbackup, vilket möjliggör en omedelbar återställningstid.

Skydda

Nyckelfunktioner

Säkerhetskopior i realtid
Säkerhetskopiera Microsoft Exchange-databaser i realtid utan att påverka användare eller applikationer.

Snabb återhämtning
Databaser kan återställas snabbt och pålitligt med hjälp av ett intuitivt pek-och-klick-gränssnitt.

Pålitliga säkerhetskopior
Zmanda moderniserar och förenklar skyddet av ostrukturerade datafiler och filservrar i stor skala, med kraftfulla nya funktioner som stöd för både fullständiga och inkrementella säkerhetskopieringsnivåer.

VSS & Release stöder
Zmanda uses Microsoft’s Volume Shadow Copy Service (VSS) writer to ensure integrity during hot backups.

Backup-server
Den stöder också MS Exchange Server 2010, 2007 och 2003 med Zmanda installerad på Linux- eller Solaris-servrar.

Funktioner

Hur gagnar vi dig?

01

Flexibla lagringsalternativ

Zmanda uppfyller katastrofåterställning och lagstadgade krav genom att lagra dina säkerhetskopierade filer och databaser på antingen band, disk, nätverkslagring, optisk lagring eller Hybrid Clouds. Den integreras sömlöst med Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure och många fler för långvarig retention, katastrofåterställning och moln-backup.

02

Standardformat

Zmanda använder internationella datastandarder, såsom zip- och tarformat för komprimering av data. Detta gör att du kan skapa säkerhetskopieringsarkiv på filnivå, vilket förenklar återställningsalternativen och eliminerar rädslan för leverantörslåsningar.

03

Intelligent schemaläggning

En unik schemaläggare optimerar säkerhetskopieringsnivån för olika klienter på ett sätt som utjämnar den totala säkerhetskopieringstiden från en säkerhetskopiering till nästa. Nätverks- och hårdvareresurser används så effektivt som möjligt.

04

Komprimering och kryptering

Med Zmanda kan du vara säker på att dina data kommer att sparas i ett komprimerat format för att optimera utrymmet medan dina data aldrig kommer åt av någon som inte borde ha tillgång till den.

Vittnesmål

Vi häller våra hjärtan i att skapa de mest stabila lösningarna för katastrofåterställning, och våra kunder vittnar om vårt engagemang.

Zmanda garanterar dataintegritet från slut till slut och enkel lagring ... De ger lösningar för våra problem och svarar mycket snabbt varje gång.

Marcin Mazurek, infrastruktur- och IT-chef för Allegro

Vi har ett stabilt system som alltid är uppdaterat. Vi sover bra.

Leonardo Corato, IKT-chef på VDP Fonderia

Så länge du är lite teknisk kan jag inte se någon anledning att använda någon annan produkt än Amanda Enterprise

Johan Hybinette, Chief Information Security Officer på Schryver Medical

Vanliga frågor

MS Exchange server is a mail server and calendar server, that helps small and medium scale companies to achieve better reliability and improved performance.

It runs only on Windows Server Operating systems. It can also be called as a server-side application which provides data to the client-side collaborative application platform. This messaging platform or exchange mail server provides flexibility for sending emails, calendaring, voicemail transcriptions, scheduling, and tools to customize collaboration and messaging service applications.

Malfunctions in email servers could significantly impact business operations. Zmanda Client for MS Exchange Server provides a reliable and resilient disaster recovery solution for your business needs for all your Exchange databases. Administrators can use the hot backup feature to do Microsoft Exchange backup of data while employees continue to access email 24x7.

Zmanda offers robust Microsoft Exchange backup solutions in real-time without impacting users or applications. Databases can be restored quickly and reliably using an intuitive, point-and-click interface. Zmanda modernizes and simplifies the protection of unstructured data files and MS exchange servers at scale, with powerful new capabilities like supporting both full and incremental backup levels.

When Amanda is configured and licensed for Microsoft Exchange backup, Amanda uses the Microsoft Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) to back up the Exchange database and logs. ZWC backs up and restores MS Exchange at Storage Group level. However, ZWC supports restoring individual stores as well. It takes a backup of Exchange databases, check point file and transaction logs.

 We currently support Microsoft Exchange Server 2016, 2013, 2010, 2007 and 2003 installed on Linux and Solaris servers. For more detailed list of the supported OS - please refer Kompatibilitetsmatris.

  • It is the World’s leading provider of enterprise open source backup and recovery products. We have a legacy of protecting enterprise data.  

  •  Zmanda also offers seamless enterprise backups for Hybrid cloud environment. Zmanda ensures that all critical workloads such as servers, databases, application, and VMs across hybrid cloud resources are protected against security breaches and accidental errors.

  •  Zmanda has cleared Homeland certification for Government use. Coverity, which creates automated source-code analysis tools, announced its first list of open source projects that have been certified as free of security defects and we are humbled to be on the list certified for government use.

För att IT ska kunna testa Zmanda i demomiljöer - erbjuder vi en fullständigt licensierad version av Zmanda i 14 dagar. Vänligen fyll i vårt Gratis testformulär, and our sales

Redo att komma igång?

Utvecklad av ingenjörer som brinner för att göra de bästa säkerhetskopieringslösningarna.

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.