I denna Zmanda-demo lär du dig hur du använder den kraftfulla övervakningen, rapporteringen och verifieringen
funktioner i Amanda Enterprise effektivt.

Vad du kommer att lära dig

Denna demo omfattar verifiering av konfigurationens installationstid, diagnos av säkerhetskopieringsproblem med
bildskärmen med hjälp av de inbyggda rapporteringsfunktionerna och förstå anpassade rapporter.
Hitta fler demos här
• Hur du verifierar konfigurationens installationstid
• Hur man diagnostiserar säkerhetskopieringsproblem med monitorn
• Hur du hittar var flaskhalsar uppträder i din säkerhetskopia genom de inbyggda rapporteringsfunktionerna
• Hur man planerar säkerhetskopiering av medieutvidgning med anpassade rapporter
Vi kommer också att titta på tre olika analysområden för att hjälpa dig att förstå dina säkerhetskopior bättre;
• Verifieringar under installation och installation
• Övervakning under säkerhetskopieringen körs själva
• Rapportering efter att säkerhetskopior har slutförts

Redo att komma igång med Amanda Enterprise?

Kontakta oss på [email protected] att prata med Zmanda-teammedlem idag!

Hitta fler demos här