Kan inte växla till inkrementell dumpning

Denna artikel är för Amanda Enterprise (AE)

FelmeddelandeKan inte växla till inkrementell dumpning

Felbeskrivning

Detta felmeddelande kan orsakas av något av följande villkor:

  • Amanda kan inte utföra en fullständig säkerhetskopiering till en lagringsskiva i "degraderat" -läge om lagringsskivreserven har ställts in på 100% (vilket är standard). En schemalagd säkerhetskopia misslyckas på en ny disk (dvs. en disk som inte har haft en fullständig säkerhetskopia) om allt lagringsutrymmet är reserverat för inkrementella säkerhetskopior.
  • Amandas uppskattning av inkrementell misslyckades eller slutade efter att en fullständig uppskattning lyckades.
  • Amanda kan inte falla tillbaka till stegvisa säkerhetskopior om du har ställt in backupstrategin som 'strategi noinc'
  • En 'amadmin-kraft' utfördes på disklistan.

Lösning

Fix the problem with the device that is causing Amanda to revert to “degraded” mode. You can also set the reserve for incrementals to something less than %100 if you wish to have Amanda attempt a full backup to holding disk in case of device failure. If the message is being generated because an incremental backup can’t be performed because of No Incremental set on the Backup| What Advanced setting or Full set in the Backup| When page, consider changing those options to allow an incremental to run.

sv_SESwedish