Jag ser hög minnesanvändning när jag återställer filer med ZMC på Solaris / Opensolaris

Denna artikel är för Amanda Enterprise (AE)

Info Beskrivning:

Som standard använder Amanda / tmp katalog som en tillfällig katalog under restaurering och ZMC-operationer.

I Solaris 10 / OpenSolaris / tmp katalog använder tmpfs. Tmpfs är ett minnesbaserat filsystem för Solaris-plattformar, alltså när / tmp filsystemet fylls gradvis upp vilket tycks ta mycket minne.

Lösning: Det finns två lösningar möjliga.

  • Montera / tmp till ett filsystem som har tillräckligt med utrymme.
  • I ZMC Återställ var sida, ändra värdet på Tillfällig katalog , pekar på ett filsystem som har tillräckligt med utrymme på Destinationsvärd (Värd där du återställer data till). Standardvärdet för Tillfällig katalog är / tmp.
sv_SESwedish