Så här konfigurerar du Amanda-säkerhetskopior genom en brandvägg (w / iptables-exempel)

Denna artikel är för Amanda Enterprise (AE)

Problemstyp: Känd fråga

Info Beskrivning:

Amanda Enterprise använder inkommande port 10080 under säkerhetskopiering och inkommande port 10081 under återställning på Amanda-klienten. Dessa portar måste öppnas för TCP-trafik från Amanda-servern.

Amanda Enterprise-klient:

  • Inkommande TCP-port 10080
  • Inkommande TCP-port 10081

När det gäller utgående portar använder Amanda-servern det portintervall som anges som Portar för parallell säkerhetskopiering på sidan Backup | how. Standardintervallet beror på din AEE-version:

  • AEE 3.4 och senare: Utgående TCP-portar 800-840
  • AEE 3.3 och tidigare: Utgående TCP-portar 700-710
sv_SESwedish