Stöder Amanda olika säkerhetskopior?

  • Denna artikel är för Amanda Enterprise (AE)
  • Info Typ: Allmänt

Info Beskrivning:

Differentiella säkerhetskopior innehåller alla ändringar sedan senaste fullständiga säkerhetskopior.

Amanda terminologi

Nivå 0-säkerhetskopiering är full säkerhetskopia
Nivå 1-säkerhetskopia innehåller alla ändringar sedan senaste säkerhetskopiering på nivå 0.
Nivå 2-säkerhetskopia innehåller alla ändringar sedan senaste nivå 1-säkerhetskopiering.

Nivå n-säkerhetskopia innehåller alla ändringar sedan senaste n-1-säkerhetskopiering.

Alla amandaprogram stöder inte alla säkerhetskopieringsnivåer. Linux-filsystemstillämpning (amgtar)
stöder säkerhetskopieringsnivåer 0-399. Alla Amanda Enterprise-applikationer stöder nivå 0 och 1
säkerhetskopieringsnivåer.

sv_SESwedish