I denna Zmanda-demovideo kommer vi att diskutera olika funktioner och alternativ från Amanda
Företag från standpunkten för backup-dataflöde.

Vad du kommer att lära dig

Det finns olika funktioner som tillhandahålls av plattformen på de tre olika nivåerna.
Hitta fler demos här
Säkerhetskopieringsdata flödar genom tre nivåer i en Amanda Enterprise-installation.
• Vilka är de tre nivåerna för säkerhetskopiering av data i Amanda Enterprise
• Dataflöde från Amanda Enterprise
• Vilka alternativ finns för säkerhetskopiering i olika nivåer

Redo att komma igång med Amanda Enterprise?

Kontakta oss på [email protected] att prata med Zmanda-teammedlem idag!

Hitta fler demos här