Zmanda förenklar långvarig bandlagring

Zmanda erbjuder robusta integrationer med bandbibliotek och bandlagringsändpunkter. Tejpmedieutnyttjande om det prioriteras genom funktioner som bandrotationer och manuella bandkonfigurationer. På Zmanda utvecklas vi som du behöver oss för att stödja dig i dina digitala transformationer.

Nu med förenklad licensiering

Eller prata med vår säljchef på 888-496-2632 (USA) eller 408-732-3208 (INTL)

1000000
servrar under säkerhetskopiering.

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.

Unika flerdelade säkerhetskopior

Zmanda's tape library configurations allow you to manage backup redundancy across different media. For example, the same backup can be stored on disk, allowing for quick recovery times, and also in hybrid clouds for meeting katastrofåterställning and long-term retention guidelines.

Integration | Zmanda Server Backup Client
Zmanda Management Console Integration | Zmanda

Sömlös ZMC-integration

Zmanda hanterar många av integrationskomplexiteten, vilket minimerar systemkostnader och pågående ansträngningar som krävs av systemadministratörer. Vi stöder också ett brett utbud av reservmedier, allt från kostnadseffektivt bandlagring till moderna molnleverantörer.

Nyckelfunktioner

Uppskalning utan bekymmer
Börja i liten skala och väx effektivt utan störande uppgraderingar med en pay-as-go-prenumeration.

Enkel global förvaltning
Easy to use UI ensures necessary actions on Data Recovery and Global Backup Management are at the tip of your fingers.

Realtidsoptimering
Zmanda-schemaläggaren optimerar säkerhetskopieringar över flera klienter för att använda nätverks- och hårdvaruresurser så effektivt som möjligt.

Hybridmolnbackups
Seamlessly integrate with Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, and many more cloud platforms.

Valv
Tilldela enkelt äldre band för valvändamål med hjälp av efterlevnad och kostnads-nytta skäl.

Key Features Of Zmanda Enterprise Backup

Hur gagnar vi dig?

01
Komprimering och kryptering

Med Zmanda kan du vara säker på att din data inte kommer åt av någon som inte borde ha tillgång till den.

02
Märkning av tejp

Zmanda använder etiketter för att hantera flera bandstaplar. Baserat på policyn för lagring av säkerhetskopiering för en viss etikett raderas den gamla säkerhetskopieringsbilden och säkerhetskopieringsservern kommer att återanvända bandet för nya säkerhetskopior.

03
Tejpbytare

För säkerhetskopiering av stora mängder data stöder Zmanda bandbytare för att skriva till flera band i en enda säkerhetskopiering. Säkerhetskopior från många kunder kan också monteras på ett tillgängligt band eller till och med spänna över flera band.

04
Dataformat

Zmanda is the only disaster recovery software that does not use proprietary tools and data layouts when backing up your data. It uses industry-standard formats such as tar, zip and star for simplifying enterprise-wide disaster recovery processes.

Vittnesmål

We pour our hearts into creating the most reliable backup solutions, and our customers testify to our commitment.

Zmanda garanterar dataintegritet från slut till slut och enkel lagring ... De ger lösningar för våra problem och svarar mycket snabbt varje gång.

Marcin Mazurek, infrastruktur- och IT-chef för Allegro

Vi har ett stabilt system som alltid är uppdaterat. Vi sover bra.

Leonardo Corato, IKT-chef på VDP Fonderia

Så länge du är lite teknisk kan jag inte se någon anledning att använda någon annan produkt än Amanda Enterprise

Johan Hybinette, Chief Information Security Officer på Schryver Medical

Vanliga frågor

Magnetic tape data storage is a system for storing digital information on magnetic tape using digital recording. Magnetic drums, magnetic tape and magnetic disks are types of magnetic memory. These memories use property for magnetic memory. In magnetic tape only one side of the ribbon is used for storing data. It is sequential memory which contains thin plastic ribbon to store data and coated by magnetic oxide. Data read/write speed is slower because of sequential access. It is highly reliable which requires magnetic tape drive writing and reading data.

If tape is not a part of your overall data management and protection strategy, it should be. When compared to other options, tape backup is by far the most lucrative means of ensuring that you have a separate copy of your data in an offline, off-site location. Tape backup is simple to use, can be less expensive than disk or cloud storage, and highly secure and convenient to access. Zmanda offers affordable backup the utilizes tape, tape libraries, disk DAS, NAS, SAN, and RAID.

Band används i stor utsträckning för lokal lagring och långvarig lagring av data på plats. Det är en vanlig missuppfattning att bandet är föråldrat och en död lagringsmetod, men sanningen är att bandet fortfarande lever mycket. Det har oerhört stort värde och fördelar. Band är pålitliga, långvariga och välförstått lagringsmedium. Den har större kapacitet att lagra data utan behov av el. Det finns flera konkurrerande standarder för band du kan välja mellan. Några av dem är LTO, DLT-S, DAT, AIT och QIC. Det finns många leverantörer som tillhandahåller bandbiblioteket som skulle uppfylla dina krav. SpectraLogic, Hewlett Packard och IBM är namnen på de få leverantörerna.

Oavsett om du är intresserad av att säkerhetskopiera dina data med molnet eller bandet, Zmanda can help. Zmanda offers robust integrations with tape libraries and tape storage endpoints. Tape media utilization if prioritized through features like tape rotations and manual tape configurations. At Zmanda, we evolve the way you need us, to support you in your Digital Transformations.

Kontakta oss idag to learn more about our tape backup solution.

Zmanda's tape library configurations allow you to manage backup redundancy across different media. For example, the same backup can be stored on disk, allowing for quick recovery times, and also in hybrid clouds for meeting katastrofåterställning and long-term retention guidelines.

Zmanda handles many of the integration complexities, minimizing overhead and ongoing effort required by System Administrators. We also support a broad variety of backup mediums, spanning from cost effective tape storage to modern cloud providers.

  • It is the World’s leading provider of enterprise open source backup and recovery products. We have a legacy of protecting enterprise data.  

  •  Zmanda also offers seamless enterprise backups for Hybrid cloud environment. Zmanda ensures that all critical workloads such as servers, databases, application, and VMs across hybrid cloud resources are protected against security breaches and accidental errors.

  • Zmanda has cleared Homeland certification for Government use. Coverity, which creates automated source-code analysis tools, announced its first list of open source projects that have been certified as free of security defects and we are humbled to be on the list certified for government use.

För att IT ska kunna testa Zmanda i demomiljöer - erbjuder vi en fullständigt licensierad version av Zmanda i 14 dagar. Vänligen fyll i vårt Gratis testformulär, och vårt säljteam hjälper dig att komma igång. 

Redo att komma igång?

Utvecklad av ingenjörer som brinner för att göra de bästa lösningarna för säkerhetskopiering och återställning.

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.