Säkerhetskopiering till Google Cloud Storage

Google Cloud Storage erbjuder robusta driftstider samtidigt som de drivs av samma infrastruktur som Google Search. Säkerhetskopiera affärskritiska data och applikationer till Google Cloud med hjälp av en central hanteringskonsol. Vi inkapslar varje reservarkiv som ett objekt som möjliggör enkel hämtning av systemdata under katastrofåterställning.

Nu med förenklad licensiering

Eller prata med vår säljchef på 888-496-2632 (USA) eller 408-732-3208 (INTL)

1000000
servrar under säkerhetskopiering.

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.

Leaner Economics

Zmanda har differentierat sig från andra katastrofåterställningserbjudanden på marknaden genom att omfatta opensource. Vi säljer våra erbjudanden direkt såväl som via återförsäljare. Zmandas kunder har känt oss för vår transparens och otroliga värde redan från början.

Quick Enterprise Backups | Business Backup Solutions
Zmanda Management Console Integration | Zmanda

Sömlös ZMC-integration

Zmanda handles many of the integration complexities, minimizing overhead and ongoing effort required by System Administrators. We also support a broad variety of backup mediums, spanning from cost-effective tape storage to modern cloud providers.

How We Benefit You?

Hybrid Cloud Backup and Recovery | Zmanda

Förenklad hybridmolnbackup och återställning.

Secured Backup and Recovery | Zmanda

Skiktad säkerhet med optimering av bandbredd.

Robust Economics Subscription | Zmanda

Robust ekonomi med en lön när du går prenumeration.

SLA Backup to Amazon S3 | Zmanda

Googles 99.9% SLA säkerhetskopierar Google Cloud Storage.

Easy to Configure Zmanda Backup and Recovery Software

Lätt att konfigurera och använda med Zmanda.

Data stored in SAS 70 Type II Certified Data Center | Zmanda

Data lagrad i SAS 70 typ II-certifierat datacenter.

Vittnesmål

We pour our hearts into creating the most stable Disaster Recovery Solutions, and our Customers testify to our commitment.

Zmanda garanterar dataintegritet från slut till slut och enkel lagring ... De ger lösningar för våra problem och svarar mycket snabbt varje gång.

Marcin Mazurek, infrastruktur- och IT-chef för Allegro

Vi har ett stabilt system som alltid är uppdaterat. Vi sover bra.

Leonardo Corato, IKT-chef på VDP Fonderia

Så länge du är lite teknisk kan jag inte se någon anledning att använda någon annan produkt än Amanda Enterprise

Johan Hybinette, Chief Information Security Officer på Schryver Medical

Vanliga frågor

Cloud Storage is a service for storing your objects in Google Cloud. An object is an immutable piece of data consisting of a file of any format. You store objects in containers called buckets. All buckets are associated with a project, and you can group your projects under an organization. After you create a project, you can create Cloud Storage buckets, upload objects to your buckets, and download objects from your buckets. You can also grant permissions to make your data accessible to members you specify, or - for certain use cases such as hosting a website – accessible to everyone on the public internet.

Amanda Enterprise can now back up to Google Cloud Storage, archive and retrieve any amount of data, at any time, from anywhere on the Internet. Amanda Enterprise customers now get access to Google's advanced storage infrastructure to store and reliably access their backup data.

Google Cloud Storage offers robust uptimes while being powered by the same infrastructure running Google Search. Backup business-critical data and applications to Google Cloud using a central management console.

Amanda Enterprise encapsulates each backup archive as an object and stores backup on Google Cloud Storage. Backup archives are created in open formats (e.g., ZIP64 for Windows and tar for Linux). The open architecture enables businesses to store their data on the cloud with no hassles and hidden costs of vendor lock-in. In addition to being able to recover their data quickly using Zmanda's intuitive recovery interface, users can browse, read or delete their data objects through Google Storage Manager.

Zmanda handles many of the integration complexities, minimizing overhead and ongoing effort required by System Administrators. We also support a broad variety of backup mediums, spanning from cost-effective tape storage to modern cloud providers.

Katastrofåterställning can be used to manage your entire network backup, including your applications, email, data and network configuration. If an IT failure strikes, your data and applications can be restored at any time from The Cloud.

Your business’ IT workloads can be disrupted at any time, so it is always important to have a recovery plan prepared. One advantage of cloud disaster recovery is that it can be used to back up and restore data that run on-premise, in addition to those hosted in The Cloud (offsite server).

Zmanda, with multiple services within the same platform allows partners to monetize their relationships with customers, making it easier to sell more, helping service providers to increase their revenue. It perfectly fits customers’ requirements by offering the ability to store data locally and backup on Google Cloud. Additionally, it can also replicate data to multiple locations, to help customers meet their regulatory compliance requirements.

  • It is the World’s leading provider of enterprise open source backup and recovery products. We have a legacy of protecting enterprise data.  

  •  Zmanda also offers seamless enterprise backups for Hybrid cloud environment. Zmanda ensures that all critical workloads such as servers, databases, application, and VMs across hybrid cloud resources are protected against security breaches and accidental errors.

  • Zmanda has cleared Homeland certification for Government use. Coverity, which creates automated source-code analysis tools, announced its first list of open source projects that have been certified as free of security defects and we are humbled to be on the list certified for government use.

För att IT ska kunna testa Zmanda i demomiljöer - erbjuder vi en fullständigt licensierad version av Zmanda i 14 dagar. Vänligen fyll i vårt Gratis testformulär, and our sales

Redo att komma igång?

Utvecklad av ingenjörer som brinner för att göra de bästa säkerhetskopieringslösningarna.

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.