Pålitlig och enkel disklagring

Av uppdragskritiska system och överensstämmelseskäl är disklagring praktisk eftersom det ger låg latens och hög genomströmning. Zmanda: s disklagringsteknik säkerställer att katastrofåterställning görs enkelt, säkert och pålitligt.

Nu med förenklad licensiering

Eller prata med vår säljchef på 888-496-2632 (USA) eller 408-732-3208 (INTL)

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.

Disklagringstekniker

Vi designade Zmanda för att säkerställa att säkerhetskopior aldrig påverkar systemets prestanda. Det går tyst i bakgrunden så att de anställda kan fokusera på det arbete som är viktigast för dem. Att möta katastrofåterställningsmål med Zmanda: s disklagringsteknologi är enkelt, vilket förhindrar massiva stillestånd och skadar varumärkets rykte.

Återställ
Minska

Förenklad skalning

Zmanda stöder flera lagringsskivor så att säkerhetskopierade bilder från olika OS-klienter kan dirigeras till konfigurerade hållardiskar. Det ger också bättre skalbarhet genom att tillhandahålla en enkel mekanism för lastbalansering och öka genomströmningen, lägga till fler kontroller och hålla skivor.

Växla

Fler och fler systemadministratörer använder skivor med tanke på återhämtningshastigheten. Således kan du i Zmanda konfigurera säkerhetskopiering till skivor och band på samma sätt - vilket eliminerar behovet av att lära sig två olika sätt att lagra data.

schema

Hur gagnar vi dig?

01

Uppskalning utan bekymmer

Börja i liten skala och väx effektivt utan störande uppgraderingar med en pay-as-go-prenumeration.

02

Enkel global förvaltning

Lättanvänt användargränssnitt säkerställer nödvändiga åtgärder för dataåterställning och global säkerhetskopiering är på fingertoppen.

03

Realtidsoptimering

Zmanda-schemaläggaren optimerar säkerhetskopieringar över flera klienter för att använda nätverks- och hårdvaruresurser så effektivt som möjligt.

04

Hybridmolnbackups

Integrera sömlöst med Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure och många fler molnplattformar.

05

Valv

Tilldela enkelt äldre band för valvändamål med hjälp av efterlevnad och kostnads-nytta skäl.

06

Återställning över plattformen

Du kan återställa data från en säkerhetskopia till en värd med ett annat operativsystem. Det förenklar katastrofåterställningsprocessen.

Vittnesmål

Vi häller våra hjärtan i att skapa de mest tillförlitliga reservlösningarna, och våra kunder vittnar om vårt engagemang.

Zmanda garanterar dataintegritet från slut till slut och enkel lagring ... De ger lösningar för våra problem och svarar mycket snabbt varje gång.

Marcin Mazurek, infrastruktur- och IT-chef för Allegro

Vi har ett stabilt system som alltid är uppdaterat. Vi sover bra.

Leonardo Corato, IKT-chef på VDP Fonderia

Så länge du är lite teknisk kan jag inte se någon anledning att använda någon annan produkt än Amanda Enterprise

Johan Hybinette, Chief Information Security Officer på Schryver Medical

Vanliga frågor

Disk storage Management is a system utility in Windows that enables you to perform advanced storage tasks like setting up a new drive, extending a volume into space that's not already part of a volume on the same drive, shrinking a partition-usually so that you can extend a neighbouring partition, changing a drive letter or assign a new drive letter. For mission-critical systems and compliance reasons, storage disk is practical as it provides low latency and high throughput. Zmanda's disk storage technology ensures disaster recovery is made simple, secure, and reliable.

Using disk storage for a backup provides a number of important benefits:

  • The backup window (in other words, the total time to execute backups) can be reduced.

  • Files can be conveniently restored directly from the disk, speeding the restore process.

Disk can be locally attached disk or NAS or SAN device. Disk must accessible from the Amanda server. We designed Zmanda to ensure backup runs never impact system performance. It runs quietly in the background enabling employees to focus on work that matters most to them. Meeting disaster recovery objectives with Zmanda's disk storage technologies is straightforward, preventing massive downtimes and hurting the brand reputation.

Amanda gives you the capability to use disk storage as backup media. Configuring, initiating and verifying a backup will complete the backup cycle, all in less than the time it takes for a pizza to be delivered! The basic Amanda setup consists of an Amanda server, the Amanda client or clients that are to be backed up, and the backup storage media such as a tape or hard disk device. An intermediate holding area for caching data is not absolutely necessary, but will improve performance significantly and is considered part of a basic setup.

För att IT ska kunna testa Zmanda i demomiljöer - erbjuder vi en fullständigt licensierad version av Zmanda i 14 dagar. Vänligen fyll i vårt Gratis testformulär, och vårt säljteam hjälper dig att komma igång. 

Amanda is designed to handle large numbers of clients and data, yet is reasonably simple to install and maintain. It scales well up and down, so small configurations, even a single client, are possible. There are many users who back up just a single client that is also the Amanda server. On the other hand, many Amanda users backup hundreds and even thousands of file systems (there could be multiple file systems per protected system) to a large tape library with multiple drives.

 Yes, Zmanda production support team is available 24 x 7 over both phone and email. You can choose our Standard or Premium level of support, made available to you with complete knowledge base access, email and phone support, case management, software enhancements and security updates. Please visit- contact support to get in touch with our support team.

Redo att komma igång?

Utvecklad av ingenjörer som brinner för att göra de bästa reservlösningarna.

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.