Skydda dina Active Directory-servrar med Zmanda

Zmanda är en omfattande katastrofåterställningslösning som hjälper dig att skydda databaser och domänkontrollanter för dina Active Directory-servrar. Det säkerställer återställning av Windows Active Directory (AD) vid hårdvarufel, programvarufel, användarfel eller andra händelser som äventyrar Active Directory.

Nu med förenklad licensiering

Eller prata med vår säljchef på 888-496-2632 (USA) eller 408-732-3208 (INTL)

1000000
servrar under säkerhetskopiering.

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.

Coverity Rung 2-certifierad
Homeland Security-standard för att certifiera produkter för statligt bruk.

Auktoritativ domänkontrollant återställs

To simplify extensive disaster recovery processes, Zmanda supports Authorative Restores of Active Directory servers. In this process, settings are replicated from the restored domain controller to all other domain controllers in your enterprise network. This restore type is used in the scenarios when a single DC or all DCs have failed at the same time (for example, after a ransomware or virus attack) or a damaged NTDS.DIT database is replicated across a domain.

ZBA Simplifies the Backup and Recovery Process | Zmanda
Integration | Zmanda Server Backup Client

Sömlös ZMC-integration

Zmanda handles many of the integration complexities, minimizing overhead and ongoing effort required by System Administrators. We also support a broad variety of backup mediums, spanning from cost-effective tape storage to modern cloud providers.

Nyckelfunktioner

Säkerhetskopior i realtid
Backup Office SharePoint databases in real-time without impacting users or applications.

Sömlös återhämtning
Databaser kan snabbt återställas genom ett intuitivt, peka och klicka-gränssnitt.

Katastrofåterställning
Zmanda moderniserar och förenklar skyddet av ostrukturerade datafiler och filservrar i stor skala, med kraftfulla nya funktioner som stöd för både fullständiga och inkrementella säkerhetskopieringsnivåer.

VSS & Release Support
Zmanda uses Microsoft's Volume Shadow Copy Service (VSS) writer to ensure integrity during hot backups.

Uppskalning utan bekymmer
Börja i liten skala och väx effektivt utan störande uppgraderingar med en pay-as-go-prenumeration.

Optimering i realtid
Zmanda-schemaläggaren optimerar säkerhetskopieringar över flera klienter för att använda nätverks- och hårdvaruresurser så effektivt som möjligt.

Funktioner

Hur gagnar vi dig?

01

Flexibla lagringsalternativ

Zmanda meets disaster recovery and regulatory requirements by storing your backup files and databases on either tape, disk, network storage, optical storage or Hybrid Clouds. It seamlessly integrates with Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, and many more for long-term-retention, katastrofåterställning, and cloud-native backups.

02

Standardformat

Zmanda använder internationella datastandarder, såsom zip- och tarformat för komprimering av data. Det gör att du kan skapa säkerhetskopieringsarkiv på filnivå, vilket förenklar återställningsalternativ och eliminerar rädslan för leverantörslåsningar.

03

Intelligent schemaläggning

En unik schemaläggare optimerar säkerhetskopieringsnivån för olika klienter på ett sätt som utjämnar den totala säkerhetskopieringstiden från en säkerhetskopiering till nästa. Nätverks- och hårdvareresurser används så effektivt som möjligt.

04

Komprimering och kryptering

Med Zmanda kan du vara säker på att dina data kommer att sparas i ett komprimerat format för att optimera utrymmet medan dina data aldrig kommer åt av någon som inte borde ha tillgång till den.

Vittnesmål

Vi häller våra hjärtan i att skapa de mest tillförlitliga reservlösningarna, och våra kunder vittnar om vårt engagemang.

Zmanda garanterar dataintegritet från slut till slut och enkel lagring ... De ger lösningar för våra problem och svarar mycket snabbt varje gång.

Marcin Mazurek, infrastruktur- och IT-chef för Allegro

Vi har ett stabilt system som alltid är uppdaterat. Vi sover bra.

Leonardo Corato, IKT-chef på VDP Fonderia

Så länge du är lite teknisk kan jag inte se någon anledning att använda någon annan produkt än Amanda Enterprise

Johan Hybinette, Chief Information Security Officer på Schryver Medical

Vanliga frågor

Active Directory stores information about objects on the network and makes this information easy for administrators and users to find and use. Active Directory uses a structured data store as the basis for a logical, hierarchical organization of directory information. This data store, also known as the directory, contains information about Active Directory objects. These objects typically include shared resources such as servers, volumes, printers, and the network user and computer accounts.

Zmanda is a comprehensive disaster recovery solution which helps you in protecting databases and domain controllers of your Active Directory Servers. It ensures recovery and Active Directory backup in the case of hardware failure, software glitch, user error, or any other event that compromises Active Directory.

You should absolutely backup Active directory. All domain controllers can fail, database corruption can occur, viruses, ransomware or some other disaster could wipe out all domain controllers. In this situation, you would need to Active Directory backup restore.

To simplify extensive disaster recovery processes, Zmanda supports Authorative Restores of Active Directory servers. In this process, settings are replicated from the restored domain controller to all other domain controllers in your enterprise network. This restore type is used in the scenarios when a single DC or all DCs have failed at the same time (for example, after a ransomware or virus attack) or a damaged NTDS. DIT database is replicated across a domain. Zmanda helps enterprises achieve Active Directory backup solutions and objectives - even during major IT outages. IT teams can expect robust Active Directory backup strategies. Zmanda is a powerful Active Directory backup and recovery offering for a price less than you would expect.

För att IT ska kunna testa Zmanda i demomiljöer - erbjuder vi en fullständigt licensierad version av Zmanda i 14 dagar. Vänligen fyll i vårt Gratis testformulär, och vårt säljteam hjälper dig att komma igång. 

  • It is the World’s leading provider of enterprise open source backup and recovery products. We have a legacy of protecting enterprise data.  

  •  Zmanda also offers seamless enterprise backups for Hybrid cloud environment. Zmanda ensures that all critical workloads such as servers, databases, application, and VMs across hybrid cloud resources are protected against security breaches and accidental errors.

  •  Zmanda has cleared Homeland certification for Government use. Coverity, which creates automated source-code analysis tools, announced its first list of open source projects that have been certified as free of security defects and we are humbled to be on the list certified for government use.

 Yes, Zmanda production support team is available 24 x 7 over both phone and email. You can choose our Standard or Premium level of support, made available to you with complete knowledge base access, email and phone support, case management, software enhancements and security updates. Please visit- contact support to get in touch with our support team.

Redo att komma igång?

Utvecklad av ingenjörer som brinner för att göra de bästa säkerhetskopieringslösningarna.

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.