1998 ändrade kongressen rehabiliteringslagen från 1973 för att kräva att federala myndigheter gör sin elektroniska och informationsteknik tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Otillgänglig teknik stör individens förmåga att få och använda information snabbt och enkelt. Avsnitt 508 antogs för att eliminera barriärer inom informationsteknologi, för att göra nya möjligheter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och för att uppmuntra utvecklingen av teknik som hjälper till att uppnå dessa mål. Lagen gäller alla federala myndigheter när de utvecklar, skaffar, underhåller eller använder elektronik och informationsteknik. Enligt avsnitt 508 måste byråer ge funktionshindrade anställda och allmänheten tillgång till information som är jämförbar med tillgången för andra såvida inte byrån skulle beläggas med onödiga bördor.

Section 508 sets standards and requirements for the following types of products: software applications, operating systems, web-based Intranet and Internet information and applications, telecommunications products, video and multimedia products, self-contained, closed products, desktop and portable computers.

 

508 Överensstämmelse

Zmanda conducted a review of its web-based products to determine compatibility with ADA Section 508 guidelines. Zmanda offers a specific email address and toll-free telephone number whereby users can receive assistance as needed. For assistance, users are asked to email [email protected] or call (888) 4ZMANDA (888.496.2632).