Säkerhetskopiering till Amazon S3

Zmandas uppdrag är att se till att om en katastrof skulle inträffa skulle katastrofåterhämtning vara en sömlös upplevelse. Amazons Simple Storage Service (Amazon S3) passar perfekt i detta uppdrag och tillhandahåller genomströmningen av en hårddisk med ekonomin för bandlagring, vilket möjliggör snabbare återställningstid med tillförlitlighet.

Nu med förenklad licensiering

Eller prata med vår säljchef på 888-496-2632 (USA) eller 408-732-3208 (INTL)

1000000
servrar under säkerhetskopiering.

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.

Internetlagring med Amazon S3

Amazon S3 gives you access to the same highly scalable, reliable and fast storage architecture that Amazon uses to run its global network. Backed by Amazon´s 99.9% service level agreement, it offers robust reliability, and Zmanda is the best katastrofåterställningslösning offering seamless hybrid cloud setups.

Integration | Zmanda Server Backup Client
Reduce Downtime With Efficient Backup and Recovery Tools | Zmanda

Enkel konfiguration

Den intuitiva webbläsarbaserade Zmanda Management Console (ZMC) gör det mycket enkelt att konfigurera Amazon S3 som ett mål för säkerhetskopiering och arkivering. Efter den första konfigurationen skickar Zmanda automatiskt en kopia av dina data till Amazon S3 och underhåller en detaljerad rapport.

EUDPD-kompatibel

Med Zmanda överensstämmer detta alternativ med EU: s dataskyddsdirektiv. Du kan välja att begränsa dina säkerhetskopieringsdata till Amazons datacenter inom EU: s gränser. Jämfört med traditionella bandtekniska anläggningar för katastrofåterställning ger Amazon S3 också en strömlinjeformad återställningsprocess med minimal stilleståndstid för ditt företag.

Simple and Reliable Enterprise Backup and Recovery Solution

Hur gagnar vi dig?

Hybrid Cloud Backup and Recovery | Zmanda

Förenklad hybridmolnbackup och återställning

Secured Backup and Recovery | Zmanda

Skiktad säkerhet med optimering av bandbredd

Robust Economics Subscription | Zmanda

Robust ekonomi med en lön när du går prenumeration

SLA Backup to Amazon S3 | Zmanda

Amazons 99.9% SLA säkerhetskopierar Amazon S3

Easy to Configure Zmanda Backup and Recovery Software

Lätt att konfigurera och använda med Zmanda

Data stored in SAS 70 Type II Certified Data Center | Zmanda

Data lagrad i SAS 70 typ II-certifierat datacenter

Vittnesmål

Vi häller våra hjärtan i att skapa de mest stabila lösningarna för katastrofåterställning, och våra kunder vittnar om vårt engagemang.

Zmanda guarantees end to end data integrity and easy storage. They provide fixes for our issues and respond very quickly every time.

Marcin Mazurek, infrastruktur- och IT-chef för Allegro

Vi har ett stabilt system som alltid är uppdaterat. Vi sover bra.

Leonardo Corato, IKT-chef på VDP Fonderia

Så länge du är lite teknisk kan jag inte se någon anledning att använda någon annan produkt än Amanda Enterprise

Johan Hybinette, Chief Information Security Officer på Schryver Medical

Vanliga frågor

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) is an object storage service that offers industry-leading scalability, data availability, security, and performance. This means customers of all sizes and industries can use it to store and protect any amount of data for a range of use cases, such as data lakes, websites, mobile applications, archive, enterprise applications, IoT devices, and big data analytics. Amazon S3 storage provides easy-to-use management features so you can organize your data and configure finely-tuned access controls to meet your specific business, organizational, and compliance requirements. Amazon S3 is designed for 99.999999999% (11 9's) of durability, and stores data for millions of applications for companies all around the world.

Zmandas uppdrag är att säkerställa att våra kunder alltid kan återställa sina data samtidigt som säkerhetskopiering är enkel, säker och kostnadseffektiv. Amazon Simple Storage Service (S3) passar perfekt med detta uppdrag.

In addition to traditional backup to disk och tejp, Amanda Enterprise can now use Amazon S3 for backup, archive and retrieve any amount of data, at any time, from anywhere on the Internet. Amanda Enterprise customers now get access to the same highly scalable, reliable, fast, inexpensive data storage infrastructure that Amazon uses to run its own global network of web sites

Den intuitiva webbläsarbaserade Zmanda Management Console (ZMC) gör det mycket enkelt att konfigurera Amazon S3 som ett mål för säkerhetskopiering och arkivering. Efter den första konfigurationen, Amanda Enterprise securely sends a copy of your data for safe and secure storage on Amazon S3 storage.

EUDPD-kompatibel

With Amanda Enterprise 3.0, this option is compliant with the EU Data Protection Directive. You can choose to constrain your säkerhetskopieringsdata att gå till Amazons datacenter inom EU: s gränser.

By using Amazon S3 analytics Storage Class Analysis you can analyze storage access patterns to help you decide when to transition the right data to the right storage class. This new Amazon S3 analytics feature observes data access patterns to help you determine when to transition less frequently accessed STANDARD storage to the STANDARD_IA (IA, for infrequent access) storage class.

Amanda is designed to handle large numbers of clients and data, yet is reasonably simple to install and maintain. It scales well up and down, so small configurations, even a single client, are possible. There are many users who back up just a single client that is also the Amanda server. On the other hand, many Amanda users backup hundreds and even thousands of file systems (there could be multiple file systems per protected system) to a large tape library with multiple drives.

För att IT ska kunna testa Zmanda i demomiljöer - erbjuder vi en fullständigt licensierad version av Zmanda i 14 dagar. Vänligen fyll i vårt Gratis testformulär, and our sales

Redo att komma igång?

Utvecklad av ingenjörer som brinner för att göra de bästa säkerhetskopieringslösningarna.

1000000
servrar under säkerhetskopiering

Öppna granskningar
Granskningar tillgängliga via Amanda.