In this Zmanda demo video, we will be walking you through the backup and restore processes for
backing up Microsoft SQL Server using Amanda Enterprise.

Vad du kommer att lära dig

Amanda Enterprise utilizes volume shadow services (VSS), which is built in to Microsoft Window Server.
Hitta fler demos här
• Hur VSS fungerar med SQL-servern
• Hur man installerar Zmanda-klienten för Windows
• Vad installationen innehåller
• Hur man använder Zmanda Management Console för SQL-säkerhetskopior

Redo att komma igång med Amanda Enterprise?

Kontakta oss på [email protected] att prata med Zmanda-teammedlem idag!

Hitta fler demos här