I den här Zmanda-demovideon går vi igenom säkerhetskopierings- och återställningsprocesserna för
säkerhetskopiera Microsoft SQL Server med Amanda Enterprise.

Vad du kommer att lära dig

Amanda Enterprise använder VSS (volume shadow services), som är inbyggd i Microsoft Window Server.
Hitta fler demos här
• Hur VSS fungerar med SQL-servern
• Hur man installerar Zmanda-klienten för Windows
• Vad installationen innehåller
• Hur man använder Zmanda Management Console för SQL-säkerhetskopior

Redo att komma igång med Amanda Enterprise?

Kontakta oss på [email protected] att prata med Zmanda-teammedlem idag!

Hitta fler demos här