Denna artikel är för Amanda Enterprise (AE)

Info Typ: Allmänt

Info Beskrivning:

När en säkerhetskopia utförs använder Amanda en källport på Amanda-servern för att skapa en anslutning till klienten på klientens port 10080. Varje annan klient som Amanda ansluter till utförs via samma källport på Amanda-servern. Ytterligare källportar öppnas på Amanda-servern när Amanda kräver ytterligare anslutningar till samma klient som skulle uppstå om mer än en Backup Set körs samtidigt och innehåller samma klient (er) eller om Parallella säkerhetskopior (klient) vid säkerhetskopiering | hur är inställt på ett nummer större än 1 för alla reservuppsättningar

Källportområdet som Amanda Enterprise använder som standard är från port 700 till 710 upp till version 3.5 och 800 till 840 för version 3.6 och senare. Amanda kommer inte att använda ett portnummer som redan har tilldelats av IANA. Om detta inte tillåter tillräckligt med tillgängliga källportar för Amanda-servern med tanke på de säkerhetskopior som utförs, kan källportens intervall ökas.

Amanda Server-källportportintervallet kan konfigureras av fältet Portar för parallella säkerhetskopior från Backup | hur-sidan som i tidigare versioner, men intervallet verkställs av amanda-security.conf. Filen på /etc/amanda-security.conf måste modifieras så att dess tcp_port_range matchar konfigurationen som är inställd på sidan Säkerhetskopiering |.