W 1998 r. Kongres zmienił ustawę o rehabilitacji z 1973 r., Nakładając na agencje federalne obowiązek udostępnienia ich technologii elektronicznych i informatycznych osobom niepełnosprawnym. Niedostępna technologia zakłóca zdolność jednostki do szybkiego i łatwego uzyskiwania i wykorzystywania informacji. Sekcja 508 została uchwalona w celu wyeliminowania barier w technologii informacyjnej, udostępnienia nowych możliwości osobom niepełnosprawnym oraz zachęcania do rozwoju technologii, które pomogą osiągnąć te cele. Prawo ma zastosowanie do wszystkich agencji federalnych, gdy opracowują, nabywają, utrzymują lub używają technologii elektronicznych i informatycznych. Zgodnie z sekcją 508 agencje muszą zapewnić niepełnosprawnym pracownikom i członkom społeczeństwa dostęp do informacji porównywalnych z dostępem dostępnym dla innych, chyba że na agencję nałożono by nadmierne obciążenie.

Section 508 sets standards and requirements for the following types of products: software applications, operating systems, web-based Intranet and Internet information and applications, telecommunications products, video and multimedia products, self-contained, closed products, desktop and portable computers.

 

508 Zgodność

Zmanda conducted a review of its web-based products to determine compatibility with ADA Section 508 guidelines. Zmanda offers a specific email address and toll-free telephone number whereby users can receive assistance as needed. For assistance, users are asked to email [email protected] or call (888) 4ZMANDA (888.496.2632).