Nasze rozwiązanie chmurowe z pamięcią masową Zmanda będzie dostępne od lata 2020 r. Możesz zapoznać się z naszymi obsługiwanymi platformami chmurowymi pod adresem Platforma Cloud Storage

Lub Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży na wszelkie pytania.