Amanda Community Edition to darmowa i stabilna wersja najpopularniejszego na świecie oprogramowania typu open source oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Amanda. Dostępne są pakiety Linux, Solaris, Windows i Source.

Amanda 3.5.1 to najnowsza stabilna wersja

 • pakiet backup_server powinien być zainstalowany na Kopia zapasowa Amandy serwer. Pakiet zawiera serwer i klienta Amanda.
 • Pakiet backup_client powinien być zainstalowany na kliencie Amanda (komputerze, którego kopię zapasową tworzy serwer Amanda). Zawiera tylko klienta kopii zapasowych Amanda.

Zasoby

Pobierz Amanda Community Edition (wybierz wersję wymienioną poniżej, aby pobrać pliki binarne)

Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-16.04.0
 
Platforma Wizerunek
Redhat_Enterprise_4.0
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-16.04.0
 
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-14.10
 
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-16.04.0
 
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-16.04.0
Debian-6.0
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-16.04.0
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-16.04.0
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-14.10
Ubuntu-16.04.0
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-14.10
Platforma Wizerunek
Debian-6.0
Debian-7.0
Debian-8.1
Fedora_20
Fedora_21
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_12.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04.0
Ubuntu-14.10
Platforma Wizerunek
Debian-5.0
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Redhat_Enterprise_7.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04.0
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04.0
Platforma Wizerunek
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04.0
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Ubuntu-13.10
Ubuntu-14.04.0
Windows
Platforma Wizerunek
Debian-5.0
Debian-7.0
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Fedora_19
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04.0
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Windows
Platforma Wizerunek
Debian-5.0
Debian-6.0
Debian-7.0
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Fedora_18
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04.0
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-13.04.0
Windows
 
Platforma Wizerunek
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04.0
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-12.10.0
Ubuntu-8.04
Windows
 
Platforma Wizerunek
Debian-4.0
Debian-6.0
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Fedora_17
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04.0
Ubuntu-11.10
Ubuntu-12.04.0
Ubuntu-8.04
Ubuntu-9.10
Windows
 
Platforma Wizerunek
 
 
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_14
Fedora_15
Fedora_16
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04.0
Ubuntu-11.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Windows
 
Platforma Wizerunek
Debian-4.0
Debian-5.0
Debian-6.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_12
Fedora_13
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-11.04.0
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Windows
 
Platforma Wizerunek
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Windows
Platforma Wizerunek
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Platforma Wizerunek
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_13
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_6.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.10
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Platforma Wizerunek
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Windows
 
Platforma Wizerunek
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Windows
 
Platforma Wizerunek
 
 
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-10.04
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Ubuntu-9.10
Windows
 
Platforma Wizerunek
Debian-3.1
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_12
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Windows
Platforma Wizerunek
Debian-4.0
Debian-5.0
Fedora_10
Fedora_11
Fedora_4
Fedora_5
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-6.10
Ubuntu-8.04
Ubuntu-8.10
Ubuntu-9.04
Windows
Platforma Wizerunek
Debian-Etch
Debian-Sarge
Fedora_Core_10
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Fedora_Core_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Redhat_Enterprise_5.0
Solaris10, OpenSolaris
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
Ubuntu-Intrepid
Windows
Debian-Etch
Debian-Lenny
Debian-Sarge
Fedora_10
Fedora_4
Fedora_5
Fedora_6
Fedora_7
Fedora_8
Fedora_9
Fedora_9
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_11.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Intrepid
Windows
Platforma Wizerunek
Debian-Etch
Debian-Sarge
Fedora_Core_3
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Solaris10, OpenSolaris
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
Windows
Platforma Wizerunek
Debian-Etch
Fedora_Core_3
Fedora_Core_4
Fedora_Core_5
Fedora_Core_6
Fedora_Core_7
Fedora_Core_8
Open_Suse_10
Redhat_Enterprise_3.0
Redhat_Enterprise_4.0
Redhat_Enterprise_5.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0
Suse_Enterprise_9.0
Ubuntu-Edgy
Ubuntu-Hardy
Windows

Pobierz BackupPC

BackupPC to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych wielu systemów na dysku. Kluczową cechą BackupPC jest usuwanie duplikatów na poziomie plików. Oszczędza to ogromną ilość miejsca na dysku i przepustowości sieci, tworząc kopię zapasową tylko jednej kopii identycznych plików (nawet jeśli plik miał różne nazwy w różnych systemach). Np. W organizacji często zdarza się, że ten sam plik prezentacji znajduje się na każdym pulpicie - ten plik należy zarchiwizować tylko raz.

Zasoby

3.2.0beta0

Platforma Wizerunek
Redhat_Enterprise_5.0
Źródło
Suse_Enterprise_10.0

ZRM dla MySQL Community Edition jest darmową wersją ZRM dla MySQL - wiodącego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych MySQL.

ZRM dla MySQL, wersja 3.0 jest najnowszą stabilną wersją

 • MySQL-zrm package must be installed on the ZRM dla MySQL backup server.
 • Pakiet MySQL-zrm-socket-server musi być zainstalowany na serwerze MySQL, którego bazy danych MySQL są archiwizowane zdalnie przy użyciu wtyczka do kopiowania gniazda.
 • MySQL-zrm-version-release.tar.gz to binarny plik tar dla platform, które nie obsługują pakietów RPM ani Debiana.
 • Plik źródłowy mysql-zrm_version.tar.gz jest plikiem źródłowym

Zasoby

Uwaga: Instalacja ZRM for MySQL wymaga Perl-DBI i Perl-XML-parser. Te moduły Perla można pobrać z następujących lokalizacji Perl-DBI i Perl-XML-parser.

Pobierz ZRM dla MySQL Community Edition (wybierz wersję wymienioną poniżej, aby pobrać pliki binarne)

Amanda Community Builds and Patches

Najnowsze kompilacje i poprawki społeczności

Społecznościowe kompilacje i poprawki dla różnych wydań Amandy i ZRM dla MySQL są dostępne tutaj do użytku społeczności. Kolumna z uwagami zawiera informacje o poprawkach dostępnych w źródłowym pliku tar. Plik źródłowy powinien zostać pobrany i skompilowany. Instrukcje kompilowania i instalowania źródłowego pliku tar są dostępne pod adresemAmanda wiki. Pakiet instalacyjny systemu Windows (.msi) można pobrać, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu opcję „Zapisz łącze jako”. Instrukcje korzystania z ZRM dla pakietów MySQL są dostępne pod adresem Wiki dotyczące kopii zapasowych MySQL.

Pobierz weryfikację

Po pobraniu pakietów sprawdź integralność pobranego pakietu, wykonując następującą procedurę:

Weryfikacja podpisu RPM

Tę procedurę należy wykonać przed instalacją. Weryfikacja pakietów RPM wymaga zainstalowania pakietu GnuPG w systemie.

 1. Pobierz Zmanda klucz publiczny i zapisz go jako Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 2. Zaimportuj klucz publiczny Zmanda do swojej osobistej publicznej bazy kluczy GPG.
  $ gpg --import Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 3. Upewnij się, że klucz Zmanda został poprawnie zainstalowany:
  $ gpg --list-keys
  /Dom/ /.gnupg/pubring.gpg
  ------------------------
  pub 1024D / 3C5D1C92 2005-11-29
  uid www.zmanda.com (zobacz www.zmanda.com)
 4. Jeśli używasz RPM 4.1 lub nowszego, klucz publiczny Zmanda musi zostać zaimportowany do bazy kluczy RPM.
  # rpm --import Zmanda-dsa-rpmsig.pubkey
 5. Teraz rpm może sprawdzać sygnatury RPM. Na przykład:
  $ rpm --checksig amanda-2.5.2-1.src.rpm
  amanda-2.5.2-1.src.rpm: (sha1) dsa sha1 md5 gpg OK

Weryfikacja pakietów instalacyjnych Tar ball, Debian i Microsoft

Tę procedurę należy wykonać przed instalacją.

 1. Oblicz sumę kontrolną MD5 pobranego pakietu. Na przykład:
  $ md5sum amanda-2.5.2.tar.gz
 2. Sprawdź, czy suma kontrolna (ciąg cyfr szesnastkowych) jest zgodna z tą wyświetlaną na stronie pobierania pakietu.

Jeśli weryfikacja integralności pakietu nie powiedzie się, spróbuj ponownie pobrać pakiet. Prosimy o zgłoszenie zdarzenia do [email protected]