ZRM: Strona monitora nie jest aktualizowana

Ten artykuł jest przeznaczony dla Zmanda Recovery Manager dla MySQL (ZRM) v. 3.0

Komunikat o błędzie

Rozwiązanie

  1. Zatrzymaj ZRM za pomocą:
/etc/init.d/zmc_zrm_init stop

2. Usuń fałszywe pliki PID

# find / opt / zmanda -name * .pid -exec rm -f {} \;

3. Zabij dowolny proces ZMC, jeśli istnieje.

# ps -ef | grep -e zmc

4. Uruchom ZRM za pomocą:

/etc/init.d/zmc_zrm_init start

Sprawdź status usług za pomocą:

/etc/init.d/zmc_zrm_init status
pl_PLPolish