Tworzenie certyfikatu SSL dla Apache w ZMC

  • Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Podczas aktualizacji certyfikatu SSL dla serwera WWW Apache wbudowanego w ZMC, będziesz musiał wygenerować certyfikat za pomocą podmiotu online, takiego jak DigiCert (https://www.digicert.com/easy-csr/openssl.htm) lub certyfikaty z podpisem własnym.

Po uzyskaniu powyższych certyfikatów należy wygenerować pliki .crt (certyfikat) i .key (klucz certyfikatu), które należy umieścić w poniższym folderze:

/ opt / zmanda / amanda / apache2 / conf / certs /

Znajdź dwa pliki:

ZMC-server.crt ZMC-server.key

Zmień ich nazwę:

# mv ZMC-server.crt ZMC-server.crt.bak # mv ZMC-server.key ZMC-server.key.bak

W przypadku nowych plików .crt i .key zmień nazwę na:

# mv  ZMC-server.crt # mv  ZMC-server.key

Następnie zmień uprawnienia do odczytu / zapisu (tylko root) dla każdego z:

# chmod 600 ZMC-server.crt # chmod 600 ZMC-server.key

Następnie musimy zrestartować serwer WWW Apache:

# /etc/init.d/zmc_aee restart

Jeśli chcesz użyć innych nazw dla nowego certyfikatu i nazw kluczy, plik zawiera odniesienia do nazw plików certyfikatów:

/opt/zmanda/amanda/apache2/conf/certs/ssl.conf

W razie potrzeby możesz zaktualizować ten plik, podając nowe nazwy.

pl_PLPolish