• Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Jak zastosować poprawki z pnia do instalacji użytkownika końcowego

  1. Określ rodzaj łatki, której szuka klient; Klient / serwer, architektura dla klienta, system operacyjny dla klienta i serwera.
  2. Jeśli dystrybucja oparta na RHEL, sudo rpm -Uvh --oldpackage  .
  3. Jeśli dystrybucja oparta na DEB, dpkg -i .

Jak zastosować pliki poprawek

  1. Wypakuj poprawkę do maszyny
    1. Jeśli w formacie .diff, uruchom patch à €⠀ œp1  .
    2. Jeśli w formacie .pl run chmod u + x && ./ .

** W przypadku łatania serwera Amanda, klient może otrzymać kilka ostrzeżeń, gdy łączy się z serwerem w następnej kolejności, w związku z sprawdzaniem sumy md5 lub „Wersja komponentu serwera Amandy jest nieprawidłowa”. Ostrzeżenia o sumach Md5 można wyłączyć, przechodząc do Admin | Preferencje i wyłączanie Zweryfikuj zainstalowane pliki. „Wersja komponentu serwera Amanda jest nieprawidłowa” można bezpiecznie zignorować, a ostrzeżenie można zignorować, usuwając zaznaczenie opcji „Sprawdź instalację serwera” na stronie logowania.

pl_PLPolish