Sprawdzanie konfiguracji i / lub kopia zapasowa PostgreSQL kończy się niepowodzeniem

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE) 

Komunikat o błędzie

Podczas sprawdzania konfiguracji PostgreSQL DLE pojawia się następujący komunikat:

Błąd adresu IP klienta: pobranie informacji z pliku kopii zapasowej nie powiodło się

Opis błędu

Amanda Enterprise Postgres Agent tworzy plik .backup jako część polecenia archiwum Postgres. Ten plik jest kopiowany do katalogu PG-ARCHIVEDIR podczas sprawdzania konfiguracji i tworzenia kopii zapasowych. Jeśli agent Amanda Postgres nie zostanie znaleziony w katalogu PG-ARCHIVEDIR, zakończy się niepowodzeniem z błędem:

PG-ARCHIVEDIR jest konfigurowany w pliku konfiguracyjnym amanda-client.conf na kliencie Amanda.

Rozwiązanie

Upewnij się, że katalog skonfigurowany jako PG-ARCHIVEDIR ma uprawnienia do zapisu dla użytkownika Postgres Unix. Użytkownik Postgres powinien mieć uprawnienia do odczytu, zapisu i wykonywania w tym katalogu.

pl_PLPolish