Nie można użyć migawki

Ten artykuł jest przeznaczony dla Menedżer odzyskiwania Zmanda dla MySQL (ZRM) 

Komunikat o błędzie

BackupSet1: kopia zapasowa: OSTRZEŻENIE: migawka nie powiodła się BackupSet1: kopia zapasowa: OSTRZEŻENIE: nie można odczytać pliku / tmp / jVLTspNpUs BackupSet1: kopia zapasowa: OSTRZEŻENIE: nie można użyć migawki

Opis błędu

Wystąpił błąd z powodu problemu podczas tworzenia migawki. Może to być spowodowane brakiem dostępnych wolnych zasobów fizycznych lub z innego powodu.

Rozwiązanie

Aby znaleźć dokładną przyczynę niepowodzenia wykonania migawki, jako użytkownik mysql uruchom następujące polecenie.

#mysql-zrm-backup --backup-set  --lvm-snapshot  --verbose --backup-mode raw np. mysql-zrm-backup --backup-set BackupSet1 --lvm-snapshot 10M --verbose --backup-mode raw

Polecenie wykona kopię zapasową przy użyciu migawki, a rejestrowanie będzie pełne.
Dokładną przyczynę niepowodzenia migawki można znaleźć w powyższym poleceniu wyjściowym.

pl_PLPolish