Msexchange lev 0 NIEPOWODZENIE [stan osób zapisujących jest niestabilny]

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Objawy problemu

Zmanda Management Console wyświetla następujący komunikat w formacie Podsumowanie raportu strona.

PODSUMOWANIE ZRZUTU NIEPRAWIDŁOWEGO: zmanda msexchange lev 0 NIEUDANY [Status programu Writers nie jest stabilny. Spróbuj po ponownym uruchomieniu usługi kopiowania woluminów w tle. Uruchom 'vssadmin list writers', aby zidentyfikować problem vss writer.] Zmanda msexchange lev 0 NIEUDANY [Status pisarzy jest niestabilny. Spróbuj po ponownym uruchomieniu usługi kopiowania woluminów w tle. Uruchom „vssadmin list writers”, aby zidentyfikować problem w porównaniu z autorem.]

opis problemu

Ten błąd jest obserwowany, jeśli włączono rejestrowanie cykliczne na serwerze Exchange. Może to spowodować, że Microsoft Exchange Writer przechodzi w stan niestabilny i powoduje awarie kopii zapasowej.

Rejestrowanie cykliczne umożliwia programowi Microsoft Exchange nadpisywanie plików dziennika transakcji po zatwierdzeniu danych zawartych w tych plikach w bazie danych. Rejestrowanie cykliczne nie jest zalecane w środowiskach produkcyjnych.

Rozkład

Wyłącz rejestrowanie cykliczne dla grup magazynów na serwerze Exchange, którego kopia zapasowa jest tworzona. (kliknij łącze, aby uzyskać instrukcje z bazy wiedzy Microsoft)

pl_PLPolish