Kopia zapasowa systemu plików Linux / Solaris nie przekracza granic systemu plików

Ten artykuł jest przeznaczony dla Amanda Enterprise (AE)

Informacje Opis:

Systemy plików Amanda Enterprise Linux / Unix i systemy plików Solaris (ZMC Kopia zapasowa | Co strona) app_amgtar aplikacja do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania.

Plik app_amgtar aplikacja nie przekracza granic systemu plików (domyślnie). Dlatego wszystkie systemy plików będą musiały zostać określone jako oddzielne DLE w zestawie kopii zapasowych.

Aby zmienić domyślne zachowanie (tj. DLE przechodzić przez granice systemu plików), można ustawić właściwość aplikacji „ONE-FILE-SYSTEM” na „NO”. Tę zmianę należy wprowadzić ręcznie i nie można jej wykonać za pomocą ZMC. Ta zmiana wpłynie na wszystkie DLE wszystkich zestawów kopii zapasowych na serwerze Amanda korzystającym z aplikacji app_amgtar.

  1. Edytuj plik „/ etc / zmanda / zmc_aee / zmc_user_dumptypes” lub „/ etc / zmanda / zmc / zmc_aee / zmc_user_dumptypes” na serwerze Amandy.
  2. Dodaj właściwość do istniejącej definicji dla „app_amgtar_user" jak pokazano niżej.
  3. Wszystkie kopie zapasowe systemów plików Linux / Unix i Solaris będą przechodzić przez systemy plików.
zdefiniuj narzędzie aplikacji "app_amgtar_user" {właściwość „ONE-FILE-SYSTEM” „NO”}
pl_PLPolish