Przekroczono limit czasu oczekiwania na potwierdzenie

Ten artykuł dotyczy wszystkich wersji Amanda Enterprise (AE)

Amanda Enterprise wykorzystuje architekturę klient / serwer. Na kliencie uruchamiany jest proces w celu monitorowania połączeń przychodzących przy użyciu natywnej usługi nasłuchiwania systemu.

Klienci systemu Linux Amanda używa usługi xinetd do nasłuchiwania na porcie 10080. Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie usługę xinetd i sprawdź, czy połączenia przychodzące działają.

  • # restart usługi xinetd
  • # telnet localhost 10080
  • # netstat -an | grep 10080 tcp 0 0 0.0.0.0:10080 0.0.0.0:* SŁUCHAJ

Jeśli usługa nasłuchuje, połączenie zostanie otwarte i będzie nieaktywne przez 30 sekund przed zamknięciem. Ponadto plik dziennika zostanie utworzony w domyślnej lokalizacji dziennika na kliencie: / var / log / amanda / amandad

Klienci Windows Klient Amanda w systemie Windows jest znany jako klient Zmanda Windows lub ZWC. W panelu Usługi tworzona jest usługa, która nasłuchuje na porcie 10080 połączeń przychodzących. W panelu Usługi pojawi się jako usługa ZWC lub usługa Carbonite, w zależności od wersji.

  • Uruchom ponownie tę usługę, klikając prawym przyciskiem myszy usługę ZWC / Carbonite i wybierając z menu opcję „Uruchom ponownie”.
pl_PLPolish